Leeg, het

Oude nummering van 't Leeg en de Baan.

J 52a - L.P. de Rook, vishandelaar
J 54 - W. Postma, jager
J 55 - F. Tuinier, werkman
J 56 - J. de Boer, bootsknecht
J 58 - S. de Jong, brugwachter
J 60 - D. Dijkstra, sluisknecht
J 62 - S. Coehoorn, sluisknecht
J 63 - A. Coehoorn, brugwachter
J 66 - J. Rottme, visroker
J 67 - P. Bootsma, visser
J 69 - A. Woudhuizen, visroker
J 70 - G.T. Bootsma, visser
J 73 - J. Vogelzang, kapitein
J 74 - F. en H.F. en G.F. Bootsma, vissers
J 75 - Tj. K. Kuipers, werkman
J 77 - A. Kooy, schilder
J 78 - W. Toering, visser
J 80 - M.R. Lemstra, houtzager
J 81 - O. Woudhuizen, visroker

Bewoners van het Leeg - De Baan in de jaren '50

1. Fam. Jurjen de Rook. 2. Fam. Otto de Rook (bovenwoning). 3. Jan Rottiné. 4. Geert Feenstra. 5. Rens Rottiné Feenstra. 6. Weduwe Visser Meester. 7. Gebr. Bootsma 3x (de Ruubertjes). 8. Libbe Bouma, lakkerij (Libbe Lak). 9. Johannes de Jager, vishandel. 10. Klaas Sterk, vishandel en rokerij. 11. Vogelzang, Kapitein Lemmerboot. 12. Fimme Bootsma, (Fan Betsje). 13. Age Bles, stomerij. 14. Steven Visser (Grutte). 15. Willem Toering. 16. Jan Haagsma. 17. Rinze Visser (Fan Beike). 18. Obbe Woudhuizen. 19. Sjerp de Blauw, ansjovishandel. 20. Woonhuis Fam. Sjerp de Blauw. Opmerking; de nummers 14 t/m 18 waren bovenwoningen van de Baan, dit was een touwslagerij annex netten-boeten-werkplaats.

De bokkingrokerijen aan 't Leeg.

Foto van Helen Uijldert: Kleindochter van Albertus Vogelzang, eerste dopeling van de Heilige Willibrordus kerk, Lemmer. Achterkleindochter van Jan Vogelzang en Rinske Wierdsma, gewoond hebbend aan ’t Leeg 8. Die slechts gescheiden waren door een naamloos steegje aan deze bokkingrokerijen.

Op het bord staat zo ongeveer te lezen: Lakkenvernisenverfwaren verf in bussen ?
Rauwe en gekookte LIJNOLIE MACHINEOLIE TEER ? Wagensmeer Carboleum Terpetine Lijm. L. Bouma (Libbe Bouma)

De vrouw met de muts is Wed. W. Scheffer-Ras. Dan Mevr. Aaltje Scheffer-de Vries. Mevr. Molenberg-Scheffer. De man met de pet op is Simon Scheffer. De volgende is Jan Duim (1876) De man met de hoed en de snor is Johannes Coehoorn. Dan volgt Andries Scheffer. Naast Andries Scheffer zien wij Harm Duim (1872) Als laatste staat op de foto Bonne Blinksma (Lietse Bonne)

Een kar met diggelgoud in het Leeg. Op de achtergrond ”De Baan” met de woningen erboven. Tussen de twee personen links de toegangsdeur naar “De Baan”. Welke onder het niveau van de straat ligt. Direct ernaast de trapopgang naar de eerste twee woningen. Meer rechts de trapopgang naar de derde woning. Onder de woningen in de gevel de raamkozijnen met de ijzeren spijlen voor daglicht in de werkplaats.

Steven de Jong

  • Ingezonden: Foto genomen op het Leeg te Lemmer: Nu de huisvrouwen gemobiliseerd zijn voor de voorjaarsschoonmaak en ook Lemmer mobile is, heeft de koopman in porselein en aardewerk handen vol werk. Wat stuk is moet vernieuwd worden, wat "schurf" is vervangen en ach; 't kost maar 'n "krats" De heer in het midden is Friso.

Hoek Emmakade en 't Leeg met "De Hangen" Vanaf de linkerkant zien we het huis van de familie Poppe de Rook, dan komt het voorste gedeelte van de hang, waar de vis werd verwerkt, daarachter was de rokerij. In de vier huizen daarnaast woonde in het eerste Jan en Griet Rottiné in het tweede Obbe Woudhuizen en in het derde huisje Toon Woudhuizen, in het vierde Gauke Bootsma. Het vismeelfabriekje van Libbe Bouma, volgt met daarnaast de visrokerij van familie De Jager, later de palingrokerij van de jongens van Klaas Sterk.

Foto van Arjan Baarssen. Bij interessehttps://ajbaarssen.wordpress.com/.../de-verheffing-van.../ 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.