Leeg, het

Oude nummering van 't Leeg en de Baan.

J 52a - L.P. de Rook, vishandelaar
J 54 - W. Postma, jager
J 55 - F. Tuinier, werkman
J 56 - J. de Boer, bootsknecht
J 58 - S. de Jong, brugwachter
J 60 - D. Dijkstra, sluisknecht
J 62 - S. Coehoorn, sluisknecht
J 63 - A. Coehoorn, brugwachter
J 66 - J. Rottiné, visroker
J 67 - P. Bootsma, visser
J 69 - A. Woudhuizen, visroker
J 70 - G.T. Bootsma, visser
J 73 - J. Vogelzang, kapitein
J 74 - F. en H.F. en G.F. Bootsma, vissers
J 75 - Tj. K. Kuipers, werkman
J 77 - A. Kooy, schilder
J 78 - W. Toering, visser
J 80 - M.R. Lemstra, houtzager
J 81 - O. Woudhuizen, visroker

Bewoners van het Leeg - De Baan in de jaren '50

1. Fam. Jurjen de Rook. 2. Fam. Otto de Rook (bovenwoning). 3. Jan Rottiné. 4. Geert Feenstra. 5. Rens Rottiné Feenstra. 6. Weduwe Visser Meester. 7. Gebr. Bootsma 3x (de Ruubertjes). 8. Libbe Bouma, lakkerij (Libbe Lak). 9. Johannes de Jager, vishandel. 10. Klaas Sterk, vishandel en rokerij. 11. Vogelzang, Kapitein Lemmerboot. 12. Fimme Bootsma, (Fan Betsje). 13. Age Bles, stomerij. 14. Steven Visser (Grutte). 15. Willem Toering. 16. Jan Haagsma. 17. Rinze Visser (Fan Beike). 18. Obbe Woudhuizen. 19. Sjerp de Blauw, ansjovishandel. 20. Woonhuis Fam. Sjerp de Blauw. Opmerking; de nummers 14 t/m 18 waren bovenwoningen van de Baan, dit was een touwslagerij annex netten-boeten-werkplaats.

De bokkingrokerijen aan 't Leeg.

Foto van Helen Uijldert: Kleindochter van Albertus Vogelzang, eerste dopeling van de Heilige Willibrordus kerk, Lemmer. Achterkleindochter van Jan Vogelzang en Rinske Wierdsma, gewoond hebbend aan ’t Leeg 8. Die slechts gescheiden waren door een naamloos steegje aan deze bokkingrokerijen.

Op het bord staat zo ongeveer te lezen: Lakkenvernisenverfwaren verf in bussen ?
Rauwe en gekookte LIJNOLIE MACHINEOLIE TEER ? Wagensmeer Carboleum Terpetine Lijm. L. Bouma (Libbe Bouma)

De vrouw met de muts is Wed. W. Scheffer-Ras. Dan Mevr. Aaltje Scheffer-de Vries. Mevr. Molenberg-Scheffer. De man met de pet op is Simon Scheffer. De volgende is Jan Duim (1876) De man met de hoed en de snor is Johannes Coehoorn. Dan volgt Andries Scheffer. Naast Andries Scheffer zien wij Harm Duim (1872) Als laatste staat op de foto Bonne Blinksma (Lietse Bonne)

Een kar met diggelgoud in het Leeg. Op de achtergrond ”De Baan” met de woningen erboven. Tussen de twee personen links de toegangsdeur naar “De Baan”. Welke onder het niveau van de straat ligt. Direct ernaast de trapopgang naar de eerste twee woningen. Meer rechts de trapopgang naar de derde woning. Onder de woningen in de gevel de raamkozijnen met de ijzeren spijlen voor daglicht in de werkplaats.

Steven de Jong

 • Ingezonden: Foto genomen op het Leeg te Lemmer: Nu de huisvrouwen gemobiliseerd zijn voor de voorjaarsschoonmaak en ook Lemmer mobile is, heeft de koopman in porselein en aardewerk handen vol werk. Wat stuk is moet vernieuwd worden, wat "schurf" is vervangen en ach; 't kost maar 'n "krats" De heer in het midden is Friso.

Hoek Emmakade en 't Leeg met "De Hangen" Vanaf de linkerkant zien we het huis van de familie Poppe de Rook, dan komt het voorste gedeelte van de hang, waar de vis werd verwerkt, daarachter was de rokerij. In de vier huizen daarnaast woonde in het eerste Jan en Griet Rottiné in het tweede Obbe Woudhuizen en in het derde huisje Toon Woudhuizen, in het vierde Gauke Bootsma. Het vismeelfabriekje van Libbe Bouma, volgt met daarnaast de visrokerij van familie De Jager, later de palingrokerij van de jongens van Klaas Sterk.

 • Leeuwke Bootsma: Rechts in het laatste huisje woonden de gebr. Bootsma Steven Germ en Fimme (de Rubertjes)
 • J D JD Weber: Naast die huisjes rechts stond later de netten fabriek, gebouw is mooi gerestaureerd nu.

Foto van Arjan Baarssen. Op de foto het gezin van visroker Obbe Woudhuizen uit Lemmer. Obbe werkte bij Poppe de Rook en was een zwager van de bekende Jan Pen (nettenhandelaar, socialistisch gemeenteraadslid) Obbe was mijn betovergrootvader. Zijn dochter Hendrikje trouwde op Urk met Gerrit de Wit. Op de foto: Obbe Woudhuizen (1861-1936), Douwe Woudhuizen (1894-1946), Jan Woudhuizen (1891-1917), Hendrikje Woudhuizen (1899-1955) en Grietje Pen (1864-1932). Bij interesse: https://ajbaarssen.wordpress.com/.../de-verheffing-van.../ 

Nettenleverancier Jan Pen had een taanderij achter de Schans, 1944

 • Jaap Andela: Zijn zoon kwam lezend de Excelsior winkel van mijn ouders binnen, later een zeer goede econoom geworden, zelfs professor !!
 • Roelie Spanjaard-Visser: Jan Pen (Lemmer, 15 februari 1921 – Haren, 14 februari 2010) was een Nederlandse econoom. Hij was geruime tijd hoogleraar te Groningen, daarnaast columnist en schrijver van verschillende boeken over economie.
 • Roel Kingma: Jan Pen, alias Jan Plum, kon beter rekenen dan de onderwijzer. Dat vertelde mijn moeder die met Pen in de klas zat. Interessante familie. Een andere Pen was voorzitter van de SDAP-afdeling Lemmer. De vergaderstukken werden afgedrukt op papier van de firma Pen, zag ik toen ik het SDAP-archief eens bestudeerde. Mijn vader noemde de familie Pen “humane kapitalisten.”
 • Loesje Bootsma Koornstra: Daar woont mijn broer die heeft van 2 huizen een gemaakt.
 • Iemkje VanderVeen: Pake en beppe Toering hebben daar gewoond, tweede van links
 • Daniel Dick: Ben al 15 jaar een trotse bewoner van ‘t Leeg, er is geen andere straat als deze
 • Arend Toering: Daar ben ik geboren eerste trapje links
 • Janny Visser: Hier hebben mijn ouders ook gewoond. Welke woning weet ik niet meer precies. Eerst beppe Meintsje en pake Alle visser met hele gezin, daarna zijn zij verhuisd en zijn mijn vader en moeder er gebleven. Later zijn ze verhuisd naar de zuiderzeestraat. Leuk hoor!
 • Anneke Slofvisser: Mijn vader is daar ook geboren Meines Visser
 • Rein Landman: Hebben wij ook n kleine 3 jaar gewoond

Het Leeg met op de achtergrond “De Baan”. Welke onder het niveau van de straat lag. Daarboven waren woningen, onder de woningen in de gevel de raamkozijnen met de ijzeren spijlen voor daglicht in de werkplaats. Hier zien we personeel van Tjebbe en Bertus de Jager. Van links naar rechts: Libbe Bouma, deze had later een vismeel-fabriekje in het Leeg. Daarnaast Harm Duim, ?, dan Jan Duim, Lammert van der Werf, Willem de Jong en Atze van der Werf. Harm Duim, pakt bak-bokking in een kist. In zo'n kist gingen tien speten van 20 stuks, dat is een tal haring.

 • Anneke Koehof: Het Leeg, daar is mijn moeder geboren, in 1911.
 • Willem-Jan de Vries: Een van de rokerijen aan het Leeg?. Als er een letter op de kistjes te herkennen was, dan hadden we het geweten (R,S of B). Door het inkleuren van dit soort foto's is veel detail verloren gegaan. Desondanks erg leuke prentje.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.