Lemsters, groepen, muziek, toneel |3|

|    1   |    2   |    3   |    4   |

Op de foto zien we staand van links naar rechts: Jo - Klaas - Carel - Jacob - Poppe en zittend van links naar rechts: Jan - Nanne - Jurjen - Vader Klaas - Laurens.

De Rook orkest: De familie de Rook was een uitermate muzikaal begaafde familie. Verschillende leden ervan zijn in grote orkesten in het hele land terecht gekomen. Zo speelde bv. Klaas de Rook als klarinettist in het Concertgebouworkest (hoewel hij liever pianist was geworden). Laurens de Rook, was te zeer verbonden met Lemmer om het dorp te verlaten. Zijn muzikale kwaliteiten verloochenden zich echter niet en als dirigent van Excelsior maakte hij dit orkest tot een van de besten van het land.

Het gezin De Rook uit Lemmer, vader en moeder en tien zoons. Staand de jongens Nanne, Jan, Jurjen, Poppe, Carel en Jacob. Zittend: Laurens, vader Klaas, moeder Wiebrigje en Jacobus. Vooraan: Klaas en Johannes

Klaas en Wiebrigje trouwden 17-09-1876 in Lemsterland. Klaas was toen bokkingroker. De eerste 2 zonen werden geboren in Franeker. Klaas was toen winkelier in Franeker. De andere 8 zonen zijn geboren in Lemmer. Klaas was toen weer bokkingroker.

13-05-1952

27 november 1948 veertig jaar dirigent: L. de Rook te Lemmer veertig jaar directeur van 'Excelsior'

Lemmer heeft de heer L. de Rook, tijdens een jubileumconcert danig in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van het feit dat hij veertig jaar lang directeur was van de muziek en en zangvereniging 'Excelsior'

Deze De Rook was één van de tien jongens uit het gezin van Klaas de Rook die alle over zeer muzikale gaven bleken te beschikken en hun weg in de muziekwereld hebben gevonden. De jubilaris werd als jongeman verbonden aan een militaire kapel als soloklarinettist doch de wapenrok voldeed hem niet en in 1908 kwam hij in zijn geboorteplaats terug om de leiding van 'Excelsior' op zich te nemen.

Hij heeft in deze veertig jaar bewezen dat corps en koor hun naam eer konden aandoen en men bereikte al de hoogste trap in de Ned Federatie van Harmonie- en Fanfarecorpsen toen er nog geen vaandelafdeling bestond.

In Joure Sneek Leeuwarden en Rijs vierde 'Excelsior' triomfen en de operettes die onder leiding van de heer De Rook werden uitgevoerd trokken volle zalen en moesten meermalen herhaald worden. Behalve 'Excelsior' profiteren ook de R. K. Muziekvereniging 'Sint Caecilia' en de Chr Muziekvereniging 'Crescendo' te Lemmer en 'Concordia’ te Balk van zijn capaciteiten als dirigent.

De Rook, liet het evenwel niet bij dirigeren hij componeerde verschillende liederen op Nederlandse en Friese tekst. Vooral de Friese dichters (Troelstra Schurer en Van der Mei) hadden zijn liefde; de bundel 'Fryslân sjongt’ getuigt er van.

Met de oratorium en en operafragmenten op Friese tekst had hij veel succes.

1914

Christelijk Harmoniekorps 'Crescendo' Lemmer.

Christelijk Harmoniekorps 'Crescendo' Lemmer.

'Ons Ideaal' Lemmer.

De R. K. Muziekvereniging 'Sint Caecilia'

  • Annemarie van den Berg: Mijn vader Johan v.d Berg 2e rij, 4e van rechts, zijn broer Inno 3e van rechts. Mijn moeder Geesje Beljon, zittend 2e van links.

2e van links is Sake Visser (Reade Sake)

Optocht van de gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap. De naam van die vereniging staat tenminste in de meegedragen vlag. Voorop lopen muzikanten van beide muziekverenigingen. De man vooraan lijkt mij Siemen v.d. Wal te zijn (Crescendo) Daarnaast loopt Anneke v.d. Loon van Excelsior. Achter haar, met witte jas, Wim v.d. Gaast (Crescendo). Daarnaast Piet Haringa (Crescendo). Verder nog Anne Zeilstra van Excelsior.

Jongelingsvereniging op een reisje naar Oranjewoud: Achter staande v.l.n.r. Van Dijk, De Boer, ?, Hennie Brouwer, Van Brug, ?, Bouwe de Vries.
Zittend: Pieter Hak, Geert Pietersma, De Roos, Jouke v.d. Laan, Minne Brouwer, Dominee de Bruin, Jan v.d. Gaast, Van der Neut.
Liggend: Hak, Willem Toering, Hak, Van Dijk, Hielke Frankema, Sjoerd v.d. Veen en Diederik Frankema

  • Ynze de Boer: Op de foto van de Jongelingsvereniging op reis naar Oranjewoud staat op de achterste rij 2e van links mijn vader Jurjen de Boer

Foto van Jaap Kuiper: Het Evangelisatiekoor (gefotografeerd rond 1949) met de volgende personen:

Onderste rij zittend van links naar rechts: Annie Jongsma / Willem v.d. Bijl / Ate Pietersma / Martha Mink / Pieter Hak / Sjoerdje Kuiper / Iza v.d. Neut / Grietje de Boer.

Middelste rij: Alie Lemstra / Rensche Pietersma / Joukje Samplonius / waarschijnlijk Ru en/of Fre Slump / Hasseltje Kok / Ieke Kuiper / Martha de Vries / Antje de Graaf / Wiesje Pietersma / Eelkje Bijl / ??

Achterste rij: Willem v.d. Bijl / ?? / ?? / Henk Loen / ?? / Bernard Pietersma / Hedzer van Putten / Gurbe van Putten.

Dit zijn de namen die mijn nicht Wieb Kuiper, zich nog wist te herinneren. Renche Pietersma, is mijn moeder de andere Pietersma's zijn haar broers en zuster. De vrouwen met de achternaam Kuiper zijn mijn nichten. Van mijn familieleden weet ik zeker dat de namen juist zijn. De anderen weet ik niet. Zo valt het op dat de naam Willem v.d. Bijl twee keer voor komt. Het is mogelijk dat het twee neven met dezelfde naam zijn, of een van de twee heeft een verkeerde naam.

  • En nog een reactie van de heer Seinen: Ik heb nog een paar namen gekregen van mijn vader (Albert Seinen) bij de foto van het Evangelisatiekoor uit 1949. Staand links achterin is de tweede man van links Piet Seinen. Daarnaast staat een Pietersma. Hij wist de voornaam niet meer. Rechts naast Henk Loen staat Wiepke Kok. De vrouw helemaal rechts op de middelste rij is ? Bergsma. Ook hier wist hij de voornaam niet meer van. Dat er twee Willem van der Bijl's op staan klopt. De man links bovenin is een broer van Annie van der Bijl en is geëmigreerd naar Canada.

Hartelijke groet, Sjirk Seinen

Foto van Jaap Kuiper: De Gereformeerde Knapenclub waarschijnlijk op hun jaarlijkse uitje naar Oranjewoud of Appelscha gefotografeerd rond 1930?.

Ook hiervan heb ik nog enkele namen: Onderste rij van links naar rechts: Bouwe de Vries / Jan v.d. Gaast / ?? / Jouke v.d. Laan / Pieter Hak / ??

Middelste rij: ?? / ?? / ?? / Renze Fleer / Thijs Kuiper / ??

Achterste rij: (leider) Dirk v.d. Neut / Siebolt van der Bijl / ?? / ? van Dijk / Hendrik Kok / Auke Kok / Herre v.d. Brug / ??

Ook hier weet ik niet of ze allemaal kloppen.

Foto van Jaap Kuiper: De Gereformeerde Vrouwenvereniging 'Bidt en Werkt' op hun jaarlijkse uitje.

De enige man zal wellicht de buschauffeur zijn. De foto zal waarschijnlijk gemaakt zijn voor de tweede W.O. De enige persoon die ik ken is mijn grootmoeder Lolkje Pietersma- de Vries. Zij zit in het midden schuin achter het rechter schouder van de vrouw met het oorijzer.

Foto van Jaap Kuiper: Nogmaals de Vrouwenvereniging. Waarschijnlijk gemaakt na de tweede W.O. De foto draagt een stempel van een fotograaf uit Appelscha. Zo te zien was op dit jaarlijkse uitje dezelfde buschauffeur mee. Mijn grootmoeder Lolkje Pietersma de Vries staat in de achterste rij, 7de van links.

  • Ynze de Boer: Op beide foto's van de Gereformeerde vrouwenvereniging staat mijn beppe Aaltje de Boer. Op de onderste foto zit ze helemaal vooraan op de voorste rij 2e van rechts en op de foto daarboven zit ze op de 2e rij van voren als 4e van links.

Ynze de Boer, is op zoek naar gegevens over een foto van een christelijk zangkoor uit Lemmer.

Bovenstaande foto is van een christelijk zangkoor uit Lemmer. De foto is vermoedelijk genomen in de eind jaren ’30 of begin jaren ‘40. Mijn vader Jurjen de Boer staat op de achterste rij, derde van rechts. Verschillende mensen hebben al gereageerd en mensen herkend op de foto. Herkend u mensen waarvan we nog niet weten wie het is, dan hoor ik dat graag van u. Ook is nog steeds niet duidelijk welk koor dit precies is en waar en wanneer de foto is genomen. Kunt u daar meer over vertellen? Ook die reacties hoor ik graag.

-Fenny Vijn Brouwer herkende enkele mensen. Op 48 Herre van Brug, op 23 is Aaltje Kuipers v d Gaast, Tineke Kuipers haar moeder, op 38 Aukje Kuipers-Coehoorn, Maaike Kuipers haar moeder, op 26 is Tietje van Brug en op 47 Huite Hak.

-Ankie Trouwborst-Brouwer, de zus van Fenny, herkent twee tantes van hun. Op 6 Boukje Bruin-Ferdinands en op 15 haar zus Huitje Sliep-Ferdinands.

-Maaike Veen-Kuipers. Bevestigt de reactie van Fenny, dat haar moeder Aukje Kuipers-Coehoorn op 38  staat en op 23 Aaltje Kuipers-v.d. Gaast. Verder herkent zij op 2 Grietje Reijenga-Lemstra, op 7 Jeltje van der Bijl, (geboren in 1910, getrouwd in 1943 met Gerrit Duiser uit Werkendam ('lytse Gerrit'). In 1958 met hem en zoon Jaap Duiser (geboren 1952) verhuisd naar Rotterdam, en helaas daar al in 1961 overleden) op Itty Frankema, op 10 Hiellie Zijlstra,de moeder van Joop Zijlstra, op 18 Lies Oosterdijk, op 19 hoogstwaarschijnlijk Geeske van der Bijl, op 24 mw. Loen, op 29 Hosseltje van der Bijl, de moeder van Tineke, die vroeger op Turfland woonden. Bij de mannen op 39 Lex Loen, op 44 Hogeterp, de vader van Govert en op 45 Durk Reijenga, op 51 de chauffeur waarschijnlijk Thomas Coehoorn en daarnaast op 50 Marten Jaalsma, op 46 Gerben Faber. De man die midden tussen de vrouwen zit op 16 is volgens Maaike meester van de Loon en zal de dirigent geweest zijn.

Maaike verondersteld dat de foto voor 1943 gemaakt is. Zij is in ‘43 geboren en de foto moet daarvoor gemaakt zijn.

Op mijn verzoek hebben Jelle en Nery Reijenga bevestigd dat de ouders van Jelle op 2 en 45 staan.

-Ik kreeg een mail van Marten Terwal, die tot zijn verrassing zijn moeder Renske (Terwal) Rottine 1917-2001 ziet zitten op 5. Ook herkent hij op haar zuster Janke (van der Molen) Rottine en bij de mannen op 42 zijn opa Marten Rottiné. Deze is overleden in februari 1945.

-Op 24-11-13  kreeg ik een mail van Auke Bles uit Berlijn. Hij meende op 23 zijn tante Jenna Eilers te herkennen. Maaike Veen-Kuipers, die in dezelfde persoon Aaltje Kuipers-v.d. Gaast had herkend, leverde met een andere foto het overtuigende bewijs dat dit inderdaad Aaltje Kuipers-v d Gaast is.

-Op 20-12-13  reageerde Ria Oosterbroek-Faber via de mail. Ze schreef: Wat maak je me blij, zo voor de kerstdagen! Ik heb mijn vader, Gerben Faber, herkend op deze foto. Hij staat op 46.

-Op 04-02-2015  reageerde Catharina de Hoop-Dijkstra. Op de foto van het Chr. Zangkoor, is nr. 19 niet Geeske v.d. Bijl maar mijn moeder Wietske Dijkstra-Reijenga (zuster van Durk Reijenga).
Ik weet het niet zeker maar nr. 21 lijkt mij mevr. de Roos. Haar meisjesnaam weet ik niet maar zij was getrouwd met herenkapper De Roos van de Langestreek.

Aanvulling van Jaap Duiser, wiens moeder op nr. 7 staat afgebeeld: Ik weet het niet voor de volle 100% zeker, maar volgens mij is de vrouw schuin links boven haar, nummer 19, één van mijn moeders zusters namelijk Geeske van der Bijl. Zij heeft tientallen jaren in de Schans gewoond en had daar samen met haar zuster Koopje een zaak in manufacturen (Gezusters K &G. van der Bijl).
De vrouw onder nummer 18 is inderdaad Lies Oosterdijk, zij was een goede vriendin van mijn moeder en tante(s). Ze was getrouwd met Henk Mintjes en is met haar gezin in plm. 1957 ook naar Rotterdam verhuisd. Dit als gevolg van de teruglopende werkgelegenheid in de landbouw door mechanisatie, en de toenemende behoefte aan werkkrachten in de Randstad. Op die manier zijn nog wel meer Lemsters in die tijd uit Lemmer vertrokken, waaronder bijv. ook Lute de Wreede (destijds handelaar in olie en petroleum, die met een kar door Lemmer en omstreken trok).

Waar de foto precies is genomen durf ik niet te zeggen, over het wanneer ben ik ook niet zeker, maar durf wel de stelling aan dat dit ruim vóór het begin van WO II moet zijn geweest, ik schat zo rond 1935. Dit baseer ik op hoe mijn moeder er uit ziet, ze lijkt me hier niet ouder dan een jaar of 25. Hard bewijs heb ik er niet voor, maar ik ken andere foto's van plm. halverwege de dertiger jaren waarop ze er ongeveer zó uitziet.
En ik vraag me af of het om één koor gaat, het lijkt me tamelijk aan de omvangrijke kant; bij mijn weten was het in die tijd niet ongebruikelijk dat een paar koren gezamenlijk een dagje 'uit' gingen, naar bijv. Giethoorn, en/of samen ergens optraden. Aan de andere kant: als er maar 1 dirigent op de foto staat pleit dat weer voor de gedachte dat het ook om 1 koor gaat.

Al met al kunnen we nu met de volgende lijst komen. Aanvullingen zijn zeer welkom!

1.
2. Grietje Reijenga-Lemstra
3. Janke van der Molen-Rottiné
4.
5. Renske Terwal-Rottiné
6. Boukje Bruin-Ferdinands
7. Jeltje van der Bijl
8. Itty Frankema
9.
10. Hiekie Zijlstra
11.
12.
13.
14.
15. Huitje Sliep-Ferdinands
16. Meester van Loon? (Dirigent)
17.
18. Lies Oosterdijk
19. Wietske Dijkstra-Reijenga
20.
21. Mevr. de Roos?
22.
23. Aaltje Kuipers-van der Gaast
24. Mw. Loen
25.
26. Tietje van Brug
27.
28.
29. Hosseltje van der Bijl
30.
31.
32.
33.
34.
35.
26.
37. Hiltje Keizer-van der Wal
38. Aukje Kuipers-Coehoorn
39. Lex Loen
40.
41.
42. Marten Rottiné
43. Marinus Kuipers
44. Hogeterp
45. DurkReijenga
46. Gerben Faber
47. Huite Hak
48. Herre van Brug
49. Jurjen de Boer
50. Marten Jaalsma
51. Thomas Coehoorn? (Chauffeur)

Reactie plaatsen

Reacties

Ynze de Boer
5 jaar geleden

Op de foto van het Evangelisatiekoor zit helemaal rechts mijn tante Grietje de Boer. Er staat onder vermeld dat dit Ibeltje de Boer is, maar dat klopt dus niet.
Op de foto van de Jongelingsvereniging op reis naar Oranjewoud staat op de achterste rij 2e van links mijn vader Jurjen de Boer

Ynze de Boer
5 jaar geleden

Op beide foto's van de Gereformeerde vrouwenvereniging staat mijn beppe Aaltje de Boer. Op de onderste foto zit ze helemaal vooraan op de voorste rij 2e van rechts en op de foto daarboven zit ze op de 2e rij van voren als 4e van links.

S. Seinen
5 jaar geleden

Goedemiddag,

Ik heb nog een paar namen gekregen van mijn vader (Albert Seinen) bij de foto van het Evangelisatiekoor uit 1949.
Staand links achterin is de tweede man van links Piet Seinen. Daarnaast staat een Pietersma. Hij wist de voornaam niet meer. Rechts naast Henk Loen staat Wiepke Kok.
De vrouw helemaal rechts op de middelste rij is ? Bergsma. Ook hier wist hij de voornaam niet meer van.
Dat er twee Willem van der Bijl's op staan klopt. De man links bovenin is een broer van Annie van der Bijl en is geëmigreerd naar Canada.

Hartelijke groet, Sjirk Seinen

|    1   |    2   |    3   |    4   |