Lemsters, groepen, muziek, toneel |2|

|    1   |    2   |    3   |    4   |

Afdrukken uit het boekje van het 100 jarig jubileum van 'Excelsior' te Lemmer. 1896-1996

In 1896 werd het korps opgericht en gedirigeerd door Hielke Haagsma. Hij was geen dirigent maar 'leidde' het korps 12 jaar lang

Hielke Haagsma 1896-1908

Lourens de Rook 1908-1952

G. Koning 1952-1954

Pier Hoekstra 1952-1987

Sjoerd Tolsma 1987-

Pier Hoekstra, 1987

'Harmonie Excelsior, omstreeks 1900': Voorste rij van links naar rechts: dir. H. Haagsma (staande), Andries Coehoorn, Minze Zeilstra, Andries J. Visser, Hendrik ter Veer, Klaas de Boer, Hendrik Coehoorn, Koenraad de Vries, S.A. de Blauw, Rein Vegter (kleine trom), Pieter Douma (grote trom).

Tweede rij van links naar rechts: Hendrik de Boer, Hendrik Bouma, Jan H. Visser, Hielke Lemstra, Koert de Vries, Jelle Douma, Joh. Wouda, Joh. Coehoorn, Wiebe Visser.

Derde rij van links naar rechts: Jan de Blaauw, Pieter Faber, Rienk Coehoorn, Hendrik de Blauw, Andries Faber, Theunis Visser, Willem K. de Vries, Hendrik Visser, Lubbert Coehoorn.

1919: Concours Pingjum. Excelsior 1e prijs.

Onderste rij: van links naar rechts: Lenos, Jelle Bakker, Seerp de Blauw, Coenraad de Vries, Piet Bakker, Bertus Lemstra, Hendrik v.d. Bijl en Willem de Blauw.

Rij 2 van links naar rechts: Klaas de Boer, H.M. de Blauw, Harm de Boer, Theunis Visser, Roel Zeilstra, Lourens de Rook, Hendrik Visser, Anne Zeilstra, Reitze Lemstra, Gerbrand Kokje, Harm Lemstra en Bouke Meijer.

Rij 3 van links naar rechts: Tiede Prakken, Durk v.d. Bijl, Jurjen de Rook, Lubbert Coehoorn, Dirk de Boer, Kees Lemstra, Klaas Verbeek, Minze Zeilstra, Joh. Coehoorn en Hendrik Koehoorn.

Rij 4 bovenste rij van links naar rechts: Trinus de Blauw, Hidde Visser, Johs. Coehoorn, Wiebe Visser, Fokke Hofman, (rechts van vaandel) Joh. Wouda, Rienk Coehoorn, Drost, en Jelle (Hendriks) Visser.

Van links naar rechts (met instrumenten) Hidde Visser Wzn, Minze Zeilstra, Durk v.d. Bijl, grote trom??, Seerp de Blauw, Lieuwe Meijer en Rienk Coehoorn.

Omstreeks 1905: Bovenste rij van links naar rechts; Hendr. de Boer, Hendr. Visser, Piet v.d. Veen, Theunis Visser, Hendr. de Boer (achter Harm Lemstra) Rienk Coehoorn.

Links (met pet) Willem de Blauw.

De man met de bas is Joh. Coehoorn, met de trompet is Hidde Visser, daarachter Seerp de Blauw,, Andries Visser en Rein Vegter (met trom) daarachter Minze Zeilstra, met klarinet zien we H.M. de Blauw, daarachter Willem de Vries en met piston Lubbert Coehoorn.

Met saxofoon Lyckle Bouma met naast zich Leendert Bouma. Naast enkele onbekenden staan verder nog Andr. de Jong, Klaas Sterk en half verscholen achter L. Coehoorn, Bertus Lemstra en Andr. Fleer. 

V.l.n.r.: L. de Rook, Jantje Reyenga, Geertje v.d. Geest, Fr. Dijkstra, Maai Okkema, Tine H. Visser, Wim Zeilstra, Antje Woudstra, Tr. de Blauw - Afke Krol, ???, Trien Wouda, Jan Wever, Jenne Dijkstra en Hidde de Blauw.

Omstreeks 1936

De heren H. de Blauw en R. Coehoorn zijn beiden al 59 jaar lid van “Excelsioren”. Ze blazen nog met evenveel geestdrift als toen zij begonnen. Links op de foto ziet men de heer Coehoorn met zijn trombone en rechts de heer De Blauw die klarinet speelt.

EXCELSIOR LEMMER IN SEPTEMBER 60 JAAR

LAURENS DE ROOK MAAKTE CORPS WIJDVERMAARD

LEMMER - Als men de heren H. M. de Blauw en R. Coehoorn in Lemmer vraagt naar de muziekvereniging „Excelsior", beginnen hun ogen te glimmen: Hwat we der net mei bilibbe ha".... Nee, van de oprichtingsvergadering op 28 september 1896 weten ze niet veel; zij waren toen zelf nog maar knaapjes van een jaar of twaalf, maar wel van een jaar later, toen de heer De Blauw als beloning voor zijn goede schoolrapport op zijn verjaardag een klarinet kreeg en toen de heer Coehoorn op de kleine trom mocht slaan.

En zij weten ook nog wel van de gebeurtenissen gedurende de volgende 59 jaar bijvoorbeeld hoe „Excelsior" in 1899 voor het eerst deelnam aan een nationaal concours in Zeist, waar zij onder directeur H. Haagsma een tweede prijs in de wacht hielpen slepen. Van die reis naar Dokkum, toen zij 's nachts om drie uur met de boot uit Lemmer vertrokken en de volgende dag om twaalf uur in Dokkum aankwamen. 's Avonds om tien uur ging de reis terug, ze zaten de hele nacht op de “Zwemmer" vast en arriveerde pas de volgende dag om twaalf uur weer in het eigen dorp.

Sportieve strijd

Aan dat gedenkwaardige concours, waar „Excelsior" een eerste prijs won, deed ook de andere Lemster muziekvereniging „Ons Ideaal", die in het voorjaar van 1896 was opgericht, mee. „Die wonnen een tweede prijs" vertelden de “Excelsior" veteranen en nu nog klonk voldoening in hun stem. Want tussen de beide muziekcorpsen, het ene neutraal en het andere „rood" (dat was „Excelsior") werd een hevige, zij het sportieve strijd gevoerd. „Steeds hoger" noemde de tweede Lemster muziekvereniging zich en die naam verwezenlijkten de leden ook, vooral toen het corps onder leiding kwam van Laurens de Rook, een van de telgen van het muzikale Lemster gezin, dat tien zonen had, die bijna allemaal iets bijzonders op muziekgebied presteerden. Tussen haakjes, Jan de Rook, een broer van Laurens was directeur van „Ons Ideaal"

Laurens de Rook

Over Laurens de Rook spreken de Lemsters, ook de niet-leden van „Excelsior" nog altijd met groot respect. En zij die onder zijn leiding gemusiceerd hebben, zeggen dat „Excelsior" nog nooit zo’n beste directeur heeft gehad. Misschien kwam dat mede door het feit, dat hij altijd persoonlijk contact had met zijn leden. Hoe het zij, onder de leiding van de Rook werd „Excelsior" van een dorpscorps een gezelschap waar men ook buiten de provincie respect voor kreeg. Het corps kwam eerste in de eerste afdeling en later behaalde het zelfs tweemaal een eerste prijs in de ere-afdeling. De corpsen uit de grote steden zagen die Lemsters vaak maar met lede ogen komen. De concoursen werden meestal in de zomer gehouden, maar in de winter hadden de leden van „Excelsior" behalve met de repetities ook nog wel iets te doen. Enkelen van hen, zo’n stuk of zes, gingen dan namelijk muziekmaken op de ijsbanen in omliggende plaatsen. Dat was een aardige bijverdienste en ook nog wel gezellig.

Echten was een beste klant wisten de heren nog. Ze gingen daar zo om een uur of tien 's morgens op de schaats heen,, kregen eerst een warme maaltijd en speelden dan op de ijsbaan van half twee tot een uur of vijf. Maar dan begon het eigenlijk pas, want in het ene café was de prijsuitdeling (met muziek) en in het andere café dansen (ook met muziek). Het gezelschap muzikanten splitste zich dan en meestal kwamen de heren de Blauw (klarinet) en Coehoorn (trombone) samen bij het dansen terecht. „Ik haw noch altyd de Dútse polka yn 'e holle, dy't wy doe spilen" vertelde de heer de Blauw en hij schroefde zijn klarinet in elkaar om het wijsje te laten horen. „Pom, pom" begeleidde de trombone van zijn mede-veteraan.

Avontuurlijke tijd

Dat was een mooie tijd; tot twee uur 's nachts spelen en dan op de schaats weer naar huis met een tientje of soms twaalf gulden bijverdienste op zak. Maar het gebeurde ook wel, dat er van schaatsen geen sprake was, zoals die keer toen ze het ijs op het Tjeukemeer niet vertrouwden en ze anderhalf uur moesten lopen om Lemmer weer te bereiken. Het was ook eens zo mistig, dat zij op het Tjeukemeer verdwaalden en almaar naar het lichtje van „De gebraden haan" (het begin van de Lemster Rien) zochten. „Ik zie een lichtje" had een van hen plotseling geroepen. „Hou hem in 't oog" was het antwoord in koor. En dat is nog altijd een gevleugeld woord bij de oudere leden van „Excelsior".

Onder leiding van Laurens de Rook gaf de muziekvereniging ook vaak concerten in Lemmer zelf. Dan moesten de leden zelf een podium bouwen, lantaarns lenen bij de vissers in het dorp en dan pas konden ze blazen. Van een muziektent werd toen nog niet eens gedroomd. Jaren heeft „Excelsior" aan de top gestaan, („Ons Ideaal" was toen al opgeheven, omdat die het niet kon bolwerken), maar toch merkte men ook toen de Rook er nog was al iets van een teruggang, omdat het steeds moeilijker werd om nieuwe krachten aan te trekken. Na de oorlog — de Rook was er toen niet meer — deed Excelsior een stap achteruit, naar de afdeling „uitmuntendheid". En daarin zit de vereniging, die thans onder leiding staat van de heer P. Hoekstra uit Gorredijk, nu nog.

Twee veteranen

De heren de Blauw en Coehoorn, die allebei al 59 jaar lid zijn, blazen nog enthousiast mee en men zal ze dus ook kunnen horen op het jubileumconcert, dat gegeven zal worden ter ere van het 60-jarig bestaan, op 29 september.

Natuurlijk floreert „Excelsior" niet meer zo als zo’n 40, 50 jaar geleden, maar dat is eigenlijk met alle muziekverenigingen zo, vooral omdat het nu nog moeilijker is goede krachten aan te trekken dan vroeger. Maar dat een muziekvereniging in zestig jaar zo’n naam heeft verworven en het gepresteerd heeft na zo veel jaren nog te bestaan is op zichzelf iets bijzonders.

Foto van Henk Haveman. 1927. 30 jarig jubileumfeest, muziekvereniging Excelsior.

De foto fan it tritich jierrich feest fan Excelsior:

Famkes fan links nei rjochts: Gretha Meyer, Froukje Bijlsma, Aagje Scheffer, Jaantje Rottiné, Yn 'e midden Gretha Kingma? , ? , Jep Zeilstra, Jantje van der Bijl.

Jonges, middelste rij : Jaap Zwart, Jan Rottiné, ? , ? , ? ,? Toering, Teade Wouda.

Twadde rij, nei beneden, Rinze Zeilstra, Harm Douma, ? , ? , Reitze Lemstra, Andries de Blauw.(herauten)

Foaroan, mei de trommeltsjes, Roel Zeilstra en Hennie Haveman.

Staand van links naar rechts: Trienus de Blaauw, Jaap Jonker, Gerard de Boer, Wiebe Brouwer en Uilke Tieleman.

Zittend van links naar rechts: Jurjen Propsma, Pier Meijer, Dirk v.d. Bijl, ? en Jan Kokje.

Na de bevrijding: Van voor naar achteren en van links naar rechts zien we de korpsleden: Johannes v.d. Berg, Henk Loen en Gerrit Mink, Wim v.d. Gaast (half zichtbaar) en Pieter Rottiné, Dirk de Heij, Lies v.d. Loon en Annie v.d. Gaast. Margje Hogeterp, Geert Bakker en Aukje Coehoorn met daarachter de Groot (van het stoomgemaal)

Deze foto werd gemaakt bij de kleedkamer van de voetbalvereniging Lemmer op het oude terrein in het Hop. dat hokje was eigenlijk een verlengstukje van de tribune. Er zijn leden afgebeeld van de verschillende plaatselijke muziekverenigingen. Het was kort na de bevrijding. Lemmer had toen nog drie muziekkorpsen, want ook de R.K. vereniging St. Caecilla, bloeide toen  nog. Hier werd gespeeld ter opluistering van een gekostumeerde voetbalwedstrijd.

Boven bij de deuropening staat de onderwijzer de Hoop en Hennie Haveman. Verder zien we v.l.n.r. A. Wierdsma, Jaap Zwart, Hendrik de Blauw, daarachter Anne v.d. Berg, A. Wierdsma, Rottiné, Douwe Boomsma, Antje Woudstra, Johan v.d. Berg. De kleine jongen vooraan is Hans Zwart, de man die geknield ligt is Anne Zeilstra.

Het korps in 1971 t.g.v. 75 jaar bestaan

In het midden Harm Duim, links Andries de Boer?

De hoekwanters in actie

De hoekwanters in actie

Foto van Geertje Visser: Hierbij een foto van de mondorgelclub Chromatica.: Naast vaandel ?? en Wiebe Verhoef. Bovenste rij van L naar R: Bosma, Kramer, Aukje Kuipers Coehoorn, Jochem Kuipers, Ike Coehoorn, Herman Bruining, Reitze Lemstra. ??. vr Verhoef. ??. Marten Jaalsma. Op de trom Pieter Verhoef, Midden: Minke Lemstra, Alie Splunter, Ike Coehoorn. Dirigent Stoffer. ??. ??. Piertsje Kuipers. Voorste rij: Douwe Heida, Lize Post, Aukje Post, Siemen v d Wal, Andriesje Coehoorn, Margje ( vr. ,van Bouwe de Hoop?). Annie Bosma,  Mijn vader Wouter de Vries staat niet op de foto, maar is van het begin muzikant en mede oprichter geweest. Foto is genomen onder het orgel van de Ned. Herv. Kerk. Vraagtekens zijn wel bekende gezichten maar namen schieten niet te binnen.

Foto van Maaike Veen. Siemen v.d Wal, met accordeon.

Foto van Maaike Veen. In de muziektent te Lemmer

Foto van Willem-Jan de Vries: Kiekje van Excelsior genomen in 1919

|    1   |    2   |    3   |    4   |