Afbeeldingen van toneel, groepen, muziek van Lemsters |4|

Foto van Klaas Faber: Kruisverbond St. Bernardus Lemmer 1922. Rechts is Jan Bosma, te zien. (Voor het bestrijden van de dronkenschap, en de vaak daarmee samengaande armoede, werd in Goirle op 13 april 1897 het kruisverbond St. Bernardus opgericht. Het Kruisverbond St. Bernardus, was een landelijk opererende vereniging)

Foto van Klaas Faber: Katholieke Jeugdbewegingen, in Lemmer.

Foto van Klaas Faber: Katholieke Jeugd Vereniging afd: Lemmer, met vlag en pastoor?

Foto van Klaas Faber: Katholieke Jeugd Vereniging Lemmer.

Foto van Klaas Faber: Katholieke Jeugd Vereniging, 3 zussen, Janke, Saakje en Jo Bosma.

Foto van Klaas Faber: Een foto met Saakje Bosma, in het midden tussen mede collectanten. Verder zien we van links naar rechts: Eelkje Beljon, Ida Nijholt, Saakje Bosma, Lies Baersma, Saakje v/d Berg: Zittend: Ida v/d Berg en Geesje Beljon.

Foto van Klaas Faber: Familiefoto, genomen op 9 mei 1928.

De foto zou gemaakt zijn ter gelegenheid van het huwelijk van Margaretha Bosma met Gerard Pasveer. Bovenste rij, van links naar rechts: Janke Bosma en schuin daarboven: Antsje Bosma, daarnaast Margaretha Bosma met haar echtgenoot Gerard Pasveer, dan Yme Bosma met zijn echtgenote Lies Beljon.
Tweede rij: Hendricus ten Wolde met echtgenote Anna Bosma, vader Jan Bosma en moeder Saakje van den Berg, Marie Bosma en Sipke Bosma (die later de schoenenzaak aan de Schans 3 had) Liggend op voorgrond: Saakje en Jo Bosma.

  • Een paar maanden later is Jan Bosma n.l. op 25 december 1928 overleden. Begraven te St.Nicolaasga omdat er nog geen katholieke begraafplaats in de Lemmer was. Jan Bosma is geboren op 18 december 1872 te Lemmer als zoon van schoenmaker IJme Bosma en Anna Hamer. Hij trouwde op 8 oktober 1897 te Lemmer met Saakje Van den Berg. Zij is geboren op 8 maart 1874 te Lemmer als dochter van de smid Hendrik van den Berg en Maria de Jong. Saakje van den Berg is op 16 februari 1938 overleden en bergraven te Lemmer; nu was er wel een R.K. begraafplaats in de Lemmer. Het gezin heeft 2 kinderen al op jeugdige leeftijd verloren, n.l. Hendrik Bosma op 19 jarige leeftijd en Tijs Bosma op 4 jarige leeftijd, in 1912 verdronken.

Achterop deze foto, afkomstig van Minie Loen – Toering, een volledige namenlijst. Boven v.l.n.r. Pietje Coehoorn, Grietje Kok, Anneke Dijkstra, Froukje en Hasseltje Hogeterp. Onderaan de chauffeur Frans Coehoorn, Johanna Brouwer, ? Jonker, Freerkje Bakker, Antje Wouda, Joukje Kamminga.

Personeelsfoto, deze is gemaakt voor Hotel-Restaurant de Horst te Beetsterzwaag, in 1930. Op de bovenste rij, vierde van rechts is Maria Beersma. De anderen?

Foto van Frans Visser: Bovenste rij: links staand Meint Gaasbeek. 2e van links is Andries Visser, de 4e Jaap Zwart en de 5e is Klaas Fleer. Middelste rij in het midden is Klaas Wouda. Rechtsonder Jelle Visser. 

  • Onderstaande afdrukken voetbal : Van Auke Jan Ykema