Lemmer, skûtsjesilen |1|

Door Mr. Dr. T. Huitema.

Hardzeilen Lemsterweek van vissersboten samen met skûtsjesilen 1e week van augustus. Dit beslaat een periode van 1948 tot en met 1958.

Met dank aan Stichting Oudheidkamer "Lemster Fiifgea"

1948: Aken

 • 1: LE 21 - A. Fleer
 • 2: LE 64 - A. R. Visser
 • 3: LE 1 - E. Visser
 • 4: LE 50 - P. Poepjes

Botters en Schouwen

 • 1: LE 35 - P. Bakker
 • 2: LE 49 - O. Poepjes

Kotters

 • 1: LE 84 - S. J. Visser
 • 2: LE 112 - D. Thijsseling

1949: Aken

 • 1: LE 1 - E. Visser
 • 2: LE 21 - F. Fleer
 • 3: LE 50 - Gebr. Poepjes

Sloepen: (2 deelnemers)

 • 1: LE 84 - St. J. Visser

1950: Aken: A

 • 1: LE 21 - A. Fleer
 • 2: LE 1 - E. Visser
 • 3: LE 50 - Gebr. Poepjes

Aken: B

 • 1: LE 74 - Gebr. Visser
 • 2: LE 91 - J. A. Visser
 • 3: LE 55 - A. Rienksma

Sloepen

 • 1: LE 84 - St. J. Visser
 • 2: LE 24 - M. Visser
 • 3: LE 114 - Douwe Thijsseling

Schouwen

 • 1: LE 49 - Obbe Poepjes
 • 2: LE 5 - J. A. Visser
 • 3: LE 26 - R. A. Visser

1951: Aken: A

 • 1: LE 21 - Andries Fleer
 • 2: LE 35 - E. Visser
 • 3: LE 64 - Gebr. Visser
 • 4: LE 50 - Gebr. Poepjes

Sloepen

 • 1: LE 84 - Steven J. Visser
 • 2: LE 112 - Douwe Thijsseling

Schouwen

 • 1: LE 49 - Obbe Poepjes
 • 2: LE 5 - Gebr. J. en J. Visser

1952: Aken

 • 1: LE 35 - Eibert Visser
 • 2: LE 50 - Gebr. Poepjes
 • 3: LE 64 - A. en W. Visser
 • 4: LE 67 - H. de Blauw

Sloepen

 • 1: LE 24 - Marius Visser
 • 2: LE 112 - Douwe Thijsseling

Schouwen

 • 1: LE 86 - Gebr. de Haan
 • 2: LE 11 - Hindeloper B. Visser
 • 3: LE 49 - Obbe Poepjes
 • 4: LE 5 - Gebr. Visser

1953: Aken: A

 • 1: LE 64 - A. en W. Visser
 • 2: LE 50 - Gebr. Poepjes

Aken: B

 • 1: LE 74 - Gebr. Visser
 • 2: LE 55 - R. Rienksma

Sloepen

 • 1: LE 24 - Marius Visser
 • 2: LE 84 - Steven J. Visser

Schouwen

 • 1: LE 86 - J. de Haan
 • 2: LE 11 - B. Visser
 • 3: LE 5 - Gebr. Visser

1954: Aken: A

 • 1: LE 64 - A. en W. Visser
 • 2: LE 21 - Andries Fleer
 • 3: LE 35 - Eibert Visser
 • 4: LE 50 - Gebr. Poepjes

Aken: B

 • 1: LE 55 - Rienk Rienksma
 • 2: LE 74 - Gebr. Visser

Sloepen

 • 1: LE 84 - Steven J. Visser
 • 2: LE 24 - Marius Visser

1955: Aken: A

 • 1: LE 35 - Eibert Visser
 • 2: LE 21 - Andries Fleer
 • 3: LE 64 - A. en W. Visser

Aken: B

 • 1: LE 74 - Steven Visser
 • 2: LE 55 - Rienk Rienksma

Sloepen

 • 1: LE 84 - Steven Visser
 • 2: LE 24 - Marius Visser

1956: Aken: A

 • 1: LE 64 - A. en W. Visser (stuurman Jan Coehoorn)
 • 2: LE 74 - Gebr. Visser (stuurman Frans Visser)
 • 3: LE 91 - J. en S. Visser (stuurman R. Visser)

Sloepen

 • 1: LE 84 - Steven Visser
 • 2: LE 24 - Marius Visser

1957: Aken: A

 • 1: LE 21 - Andries Fleer
 • 2: LE 91 - J. en S. Visser (stuurman O. Poepjes)
 • 3: LE 99 - Feike Cnossen
 • 4: LE 55 - Rienk Rienksma

Sloepen

 • 1: LE 84 - Steven Visser
 • 2: LE 24 - Marius Visser
 • 3: LE 1 - R. Visser (Riekelt)

1958: Aken

 • 1: LE 1 - Riekelt Visser
 • 2: LE 21 - Andries Fleer

Sloepen

 • 1: LE 84 - Steven Visser
 • 2: LE 24 - Marius Visser

Lemmer

Hardzeilen, van vissersvaartuigen op het Buiten- IJ. Georganiseerd door de K.N.Z. & R.V.
Bij de wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging vormde deelname van beroepsvaartuigen van oudsher een vast onderdeel.

Aanvankelijk ging het steeds om vracht- en beurtschepen zowel als vissersvaartuigen maar na ongeveer 1890 vallen de vissersvaartuigen om onbekende redenen af. In 1902 worden echter opnieuw uitgenodigd: 'vissersvaartuigen met zijzwaarden en open bun tot en met 40 ton'. Daarvoor werden drie prijzen uitgeloofd van respectievelijk f 50,-, f 30,- en f 20,- (dit was zo ongeveer het gemiddelde weekloon van een schipper of een knecht!)

De eerste maal deden alleen Marker botters mee en werd de MK 153 van J. de Waard prijswinnaar. Op 10 juli 1903 zijn er bij 10 deelnemers al 6 Lemsters van de partij, die prompt de 1e en 2e prijs in de wacht slepen. In 1904 zijn alle prijzen voor de Lemsters en de deelname uit andere vissersplaatsen verdwijnt bijna geheel. Slechts 2 'Koopschuiten' - snel zeilende botters - houden het nog een paar jaar vol.

In 1905 komen er aparte klassen voor houten en ijzeren vissersvaartuigen.
De prijzen worden verhoogd tot f 100,-, f 75,- en f 50,-, maar de vissers trokken zich dan ook zo wat een week uit de visserij terug om met hun speciaal daarvoor gehellingde aak aan de wedstrijden deel te nemen.

Hieronder vindt u alleen de uitslagen van de ijzeren aken, omdat alleen daarvan verschillende thans nog als jacht varen, terwijl de deelnemende houten aken - helaas - alle zijn verdwenen.

De LE 24 en LE 84

Voor de LE 21 

Detailfoto van bovenstaande. De LE 6 -De LE 47 -De LE 98

De LE 74

Fries Film en Audio Archief. Maker: Franke de Jong. Skûtsjesilen in de Lemmer. Datering: 1965