Lemmer, skûtsjesilen |2|

Sintrale Kommisje Skûtsjesilen

De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (afgekort SKS) is in 1945 opgericht als organisatie van de jaarlijkse zeilwedstrijden op de Friese meren met historische vrachtzeilschepen

Tot 1945 werd er bij het skûtsjesilen gezeild in diverse watersportplaatsen, maar was er geen overkoepelende organisatie. De SKS heeft in de loop der jaren steeds meer centrale taken gekregen, terwijl de plaatselijke wedstrijden nog steeds worden georganiseerd door lokale wedstrijdcommissies (onder de SKS-vlag). De SKS regelt onder meer de jurering tijdens de wedstrijden, de afzetting van het wedstrijdveld, de start en finish (met een startschip) en de meeste contacten met de media. Wijzigingen in het algemeen reglement (onder andere wat betreft de originaliteit van de schepen) hebben de afgelopen jaren nogal eens voor opschudding gezorgd.

De SKS hecht ook aan vaste tradities, zo word er in de eerste twee weken van de bouwvakvakantie volgens een vast wedstrijdschema gezeild:

 • vrijdag voorafgaand de loting in Grouw voor De Veenhoop en Eernewoude (i.v.m. aangemeerde start)
 • 1e zaterdag in Grouw
 • 1e maandag op De Veenhoop (nabij Drachten)
 • 1e dinsdag in Eernewoude
 • 1e woensdag in Terherne
 • 1e donderdag in Langweer
 • 1e vrijdag is een vaste rustdag
 • 2e zaterdag in Stavoren
 • 2e maandag in Woudsend
 • 2e dinsdag in Elahuizen
 • 2e woensdag in Lemmer (organisatie: Commissie Leeuwarden)
 • 2e donderdag in Lemmer
 • 2e vrijdag in Sneek

(zondags wordt er niet gezeild)

SKS-Kampioenen

Schipper

Aantal

Commissie kampioen 

In

Het Lemster Skûtsje

De LE 35

DE LE 64

De LE 99

DE LE 64

Volgboot voor het publiek tijdens skûtsjesilen