Lemmer, skûtsjesilen |5|

Het bestuur van 'De Zevenwolden' poseert voor de fotograaf in 1923. Boven v.l.n.r.: K. Nauta, Jurjen de Rook, Tjebbe de Jager, Lijkle Poepjes en Hendrik Tijs(s)eling. Onder, v.l.n.r.: Jurjen Pen, H. Schotsma, Dirk de Boer en Sjeerp de Blaauw.

Uitslagen Skutjesilen Door Gosse Blom
PDF – 1,6 MB 380 downloads