Verzameling van Sleat Eartiids |1|

Prachtige afbeeldingen voorzien van mooie tekst van: Gerben Stegenga, Sleat Eartiids


GEBREK AAN DRINKWATER

In Lemmer heerscht door den zeer geringen regenval der laatste dagen groot gebrek aan drinkwater. Uit Sneek, Joure, Bolsward, ja zelfs uit Amsterdam wordt water aangevoerd, om in het tekort te voorzien. Distributie uit een tank, die versch water aanvoerde.


EEN MODERNE TREKSCHUIT

Een paard gespannen vóór een defecte auto is een mal gezicht. Maar een sleepboot vóór een watervliegtuig — dat n.b. door een tjalkschip aangevaren was — is ook wat vreemd. De inwoners van Lemmer zagen echter dezer dagen dit ongewone schouwspel. En onze fotograaf legde 't geval vast op de gevoelige plaat.


POSTBESTELLING LEMSTERPOLDER

LEMMER. Sedert 16 Febr. j.l. gaat de postbestelling voor de Lemsterpolder, om een vroegtijdige bestelling te verkrijgen, niet meer uit van Sloten, zoo als voorheen, ,maar van uit Lemmer. Deze bestelling heeft geheel per zeilboot plaats. Hierbij een afbeelding van deze zeil-postboot met den besteller, den beer Luik, aan het roer.


NIEUWE MOTORREDDINGSBOOT

Te Lemmer arriveerde de nieuwe motorreddingsboot „Jhr. Rutgers van Rozenburg", die de oude houten reddingssloep zal vervangen. Het vaartuig is voor het reddingswezen in de omstreken van Lemmer een aanwinst van beteekenis.


REUSACHTIGE VISCHVANGST LEMMER

De reusachtige vischvangst van de laatste dagen te Lemmer. In drie dager werd 80.000 K.G. ansjovis aangevoerd. Maandag alleen 40.000 K.G wat in geen veertig jaren was gebeurd. De op elkaar gestapelde netten zijn door hun inhoud wit gekleurd, stuk voor stuk moeten de kleine visches er uitgehaald worden, zoodat alle hens aan dek moeten zijn.


PER IJSVLET OVER DE ZUIDERZEE

Een moeilijke en gevaarvolle tocht was het, die uit Lemmer naar de in het ijs beklemde schepen “Friesland" en “Daniël Goedkoop" werd ondernomen. Over de bergen en dalen van een grillig ijsveld duwden de mannen, die tal van malen tot aan het middel in het water zakten, met moeite het schuitje voort.


LEMSTER GERRIT DUIKER WINNAAR

WAARSCHIJNLIJK DE LAATSTE GROOTE WEDSTRIJD van dit lange winterseizoen is gehouden op de baan van de ijsvereen. Groningen aan den Paterswoldschen weg. Men ziet hier de jonge en oude garde tezamen; links de winnaar, de 20-jarige Duiker uit Lemmer, rechts G. Snip. een veteraan, die nog altijd liever in zijn wollen onderpantalon dan in een modern sportkostuum rijdt; ln het midden de oude tamboer Senechal die; nu al bijna 55 jaar de trom roert.


DE HARINGVISSCHERIJ TE LEMMER

Haringvisschers bezig de netten van de haring te ontdoen. Dat de haringteelt, die door den langen winter als mislukt werd beschouwd, nog wel wat meevalt, blijkt uit het feit, dat de vorige maand alleen te Lemmer voor een bedrag van circa ƒ 40.000 aan den afslag werd aangevoerd. Het aantal stuks over die maand kan veilig op 8.000.000 geschat worden.


GLORIEUZE RENTREE JAN VAN NIEVEEN IN OUDE THUISHAVEN

LEMMER - De roemruchte Jan Nieveen, de vroegere stoomboot van de dienst Lemmer-Amsterdam, maakte zaterdag na een lange afwezigheid een glorieuze rentree in zijn oude thuishaven. Een vertraging van zo’n anderhalf uur bleek voor de belangstellenden een reden om op te stappen.

Zeker enige honderden mensen bleven wachten om de oude getrouwe te kunnen verwelkomen. Op de brug en achter het stuurrad ontwaarden zij de ex-kapitein van het klassieke schip, de 84-jarige Koop de Boer. Nog eenmaal stuurde hij bekwaam en soms onder het loeien van de 'stoomfluit' de gerestaureerde boot de haven binnen. Voor vele oudere Lemsters, die eens jarenlang bij het wel en wee van het schip betrokken waren, bleken het ontroerende momenten.

Dat laatste gold in sterke mate voor de bejaarde oud-kapitein, die de eer te beurt viel het zestigjarige schip haven en sluis binnen te sturen. Hij stond achter het rad alsof hij vijftig was, zei een van. de bemanningsleden. Later wilde Koop de Boer best bekennen, dat hij toch wel danig in spanning had gezeten. „Mei sa’n yntocht mei der neat ferkeard gean. Ik ha der nachten wekker fan lein." Achteraf was hij blij het schip te hebben gestuurd, waaraan hij zoveel herinneringen heeft.

Heel bijzonder was ook, dat dochter en kleinzoon speciaal voor deze gelegenheid uit Canada waren gekomen om 'heit' en 'pake' nog eenmaal aan boord van de Jan Nieveen in actie te zien.
Het weerzien met de oude Lemmerboot was zeker ook ontroerend voor de aan boord zijnde weduwe van de legendarische hofmeester Bertus Verschoor. Ze bleek vooral onder de indruk toen een op de mast geschroefde koperen naamplaat werd onthuld. ‘De mast van Verschoor' staat er op die plaat. Het gaat hier om de mast, die oorspronkelijk op de Jan Nieveen stond, maar later dienst deed als vlaggemast bij het huis van de familie Verschoor. Zij schonk de paal aan de nieuwe eigenaar, toen deze besloot het schip in de oude staat terug te brengen.

Deze ex-varensman - Arthur Nikessen uit Amsterdam - is er bijzonder blij mee. Hij heeft wat men noemt kosten noch moeite gespaard om de Jan Nieveen te restaureren. Zelf vindt hij er van, dat de boot niet alleen is gerestaureerd, maar zelfs sterk is verbeterd. Passagiers en bezoekers konden dat met hem eens zijn.

Eén ding vindt Nikessen, die de Jan Nieveen als party-schip exploiteert, erg jammer: dat het natuurlijk niet mogelijk bleek de motor te vervangen door de vroegere quadruple expansie-stoommachine met Schotse ketel. Voor de grote rest is alles in de stijl van voorheen. De nu onontbeerlijke moderne elektronika - bijvoorbeeld de marifoon - is zo veel als maar kan aan het oog onttrokken. Zo is de brug weer een juweeltje. Dit dank zij onder andere de aanwezigheid van een originele telegraaf, een prachtige cardanisch opgehangen barometer en een grote koperen kaartenkoker. De salons zien er piekfijn uit en zijn stijlvol ingericht. In het ruim - en rond een dansvloertje - staat zelfs vrachtgoed uit de tijd van een halve eeuw geleden opgesteld.

De Jan Nieveen zou men haast een museumschip mogen noemen, zoveel oude attributen zijn er aanwezig. En nog steeds komen er voorwerpen uit de glorietijd van de Lemmerboot bij. Zo kreeg Arthur Nikessen de afgelopen dagen van mevrouw Verschoor onder andere de grote ronde trommel, waarin de hofmeester eens de gevulde koeken bewaarde. Voorts schonk zij een oude thee en sigarenbus plus de oude wekker, die jarenlang op de Jan Nieveen zijn gebruikt.
Koop de Boer gaf zijn laatste uniform. Het krijgt een plaatsje in de kapiteinshut, die evenals de hut van de hofmeester tot een museumpje zal worden ingericht. Het gehele schip ademt trouwens, mede dank zij de tientallen in de salons staande scheepsmodellen, de sfeer van een museum. Maar het is ook heel nadrukkelijk de sfeer van de oude Lemmerboot, de glorieuze Jan Nieveen.


VRACHTAUTO TE WATER

In Bolsward dook Vrijdag een vrachtauto van de Lemster Stoomhoutzagerij in 't water van de Dijlakker. Het heeft veel moeite gekost de drenkeling op het droge te brengen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.