Verzameling van Sleat Eartiids |8|

DE LAATSTE HAND WORDT GELEGD aan het kanaal bij Lemmer, dat de scheepvaart gelegenheid zal geven via de schutsluis in en uit den N.-0.-polder te komen, wanneer half November de ringdijk geheel gesloten zal zijn.
(Foto Pax Holland)


DE HOOGSTE MAN VAN LEMSTERLAND is ongetwijfeld de schilder, die de spits van den ouden Lemster toren van nieuw torengoud voorziet. Het mooie bouwwerk wordt thans geheel gerestaureerd.

Foto P. Terpstra, Lemmer.


FRIESLAND VROEGER EN NU

Lemmer, de Zuidelijkste plaats van Friesland, bezat in de 18e eeuw tal van bloeiende reederijen. Van den welstand getuigden fraaie huizen aan de haven, waarvan er enkele gelukkig bewaard zijn gebleven. In het lage gebouw met den halsgevel is thans het bijkantoor van de Amsterdamsche Bank gevestigd. De werken voor den N.O. polder hebben de laatste jaren in Lemmer een groote opleving teweeg gebracht, terwijl voor de ontwikkeling als handelscentrum nog groote mogelijkheden zijn weggelegd
(Eigen opname)


LEMMER IN JANUARI 1875:


IN DE HAVEN VAN LEMMER heerschte vorige week een ongewone drukte, daar het reizigersvervoer naar Holland vrijwel uitsluitend langs dezen weg kon plaats vinden. In lange rijen stonden de menschen op de pier hun beurt voor de inscheping af te wachten; de meesten hadden de fiets bij zich.


DE „FRIESLAND—EXPRESS", die een maand lang de verbinding tusschen Lemmer en Urk onderhield, is Dinsdag bij een botsing met de postauto door het ijs gezakt. De bestuurder kwam met een nat pak vrij.

Een foto van de bergingspogingen.


Een kijkje in de haven van Lemmer, waar groote drukte heerscht (Foto Pax-Holland).

GOEDE PRIJS AAL-EN SNOEKBAARSVANGST

De IJsselmeervisschers hebben In deze dagen een goed loonend bedrijf, daar bij den huidigen geringen vischaanvoer voor de aal- en snoekbaarsvangst goede prijzen worden betaald.


GASFABRIEK LEMMER (1)


GASFABRIEK LEMMER (2)


GASFABRIEK LEMMER (3)


GASFABRIEK LEMMER (4)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.