Christiaan Lippes van der Veen

Bijdrage van Peter en Marianne van der Veen.

Verhaal van oud-bewoner van Lemmer 'Christiaan Lippes van der Veen'. Gewoond hebbende WIJK 1 nr. 17 te Lemmer.

 Lemmer A17 1832

  • A17: Christiaan Lippes van der Veen. Gewoond hebbende WIJK 1 nr. 17 te Lemmer.
  • A13: Huis en Bleek met als eigenaar, Johannes Postma, beurtschipper. Gehuwd op 14 mei 1820 te Lemmer met Grietje Alberts Beekkerk, overleden (39 jr) op 12 februari 1839 te Lemsterland.

Christiaan Lippes van der Veen en Nieske Ennes Drent.

Christiaan Lippes van der Veen, geboren op 29 september 1832 te Lemmer, beroep: scheepskapitein. Hij verhuisde op 15 april 1887 met zijn vrouw (Nieske Ennes Drent, geb. 24 maart 1837 te Lemmer) en hun 5 kinderen naar Amsterdam.

Het gezin bestaande uit Christiaan Lippes van der Veen, zijn vrouw Nieske Ennes Drent, en hun vijf kinderen allen geboren te Lemmer, werden op 5 mei 1887 ingeschreven op het adres Marnixkade 8 te Amsterdam. Alwaar Christiaan op 17 september 1898 is overleden, zoon van Lippe Gerbrands van der Veen en Froukjen Christiaans Wagenaar.

Nieske Ennes Drent, overleed aldaar op 7 maart 1912, dochter van Enne Drent en Nieske Platte. Deze Enne Drent, is hoogstwaarschijnlijk dezelfde als Enne als Enne Jacobs Drent, schrijft het Gemeente archief te Amsterdam. En dit klopt (Enne Jakobs Drent, beurtschipper en Nieske R. Platte; broer van Zwaantje (vrouw van Jochem S. Lemstra, idem), Rinsje, winkeliersche, Engelina (vrouw van Albert J. Driest, zeekapitein), Jacoba en minderjarige Rinse en Nieske Ennes Drent)

Bron: www.genealogieonline.nl

Christiaan Lippes van der Veen en Nieske Ennes Drent hebben 9 kinderen gekregen, zij zijn allen in Lemmer geboren. In 1887 is het gezin ingeschreven in Amsterdam met 5 van hun 9 kinderen kinderen: 3 kinderen zijn jong overleden, oudste dochter Nieske was getrouwd en bleef met haar man Simon Namle Fortuin in Lemmer wonen.

Enne Jakobs Drent, is kapitein geweest van o.a. het fregat het "Zeepaard". Met dit schip maakte hij in de periode 1834-1836 reizen naar New York. Op 15 april 1836 keerde hij met schip terug uit New York. De lading bestond uit traan. Volgens de meetbrief opgesteld 29 april 1834 te Rotterdam, bedroeg de inhoud van het "Zeepaard" 262 ton.

Op 15 mei 1836 voer het schip uit het Oosterdok, waar het was aangekomen, naar het Westerdok, waarbij in de registers van de Amsterdamse Havendienst werd aangetekend, dat het schip gesloopt werd.

In de 40-ger en 50-ger jaren van de 19e eeuw is Dirk R. Nolles kapitein/gezagvoerder geweest van het schip "Minister Verstolk" *. Het schip was een kof, met een tonnage van 144, dit laatste volgens de meetbrief opgesteld te Lemmer op 20 februari 1841. Met dit schip werden vele reizen naar de Oostzee en de Middelandse Zee gemaakt.

* ("Minister Verstolk" 4 mrt. 1850, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, geveild. Verkocht voor NLG 8.800, in slag NLG 1.400.-. Koper H. J. Rietveld, scheepsmakelaar, voor P. Koumans-Smeding, reder te Leeuwarden. Herdoopt Gustaaf. Zeetijdingen 20 april 1866, onder kapt. J. K. de Jong gestrand bij Falkenberg en wrak)

In het archief van het College Zeemanshoop werden regelmatig enkele bemanningsleden aangetroffen. Waaronder van een reis in 1849 vermeld werd als matroos: C.L. van der Veen, die later kapitein zou worden. Dirk Nolles, geboren op 14 februari 1812 te Woudsend, werd in 1854 ingeschreven (vanuit Lemmer) en uitgeschreven (naar Lemmer), met zijn gezin. En Sikke Johannes Postma: Matroos aan boord van de "Minister Verstolk", op eene reize van Bordeaux naar Amsterdam, zeilende als toen in het Engelsche Kanaal op de hoogte van het eiland Wight, overboord gevallen en verdronken. Zijnde alle pogingen ter zijner redding vrugteloos geweest.

Peter en Marianne van der Veen vertellen: "Ik vermoed dat overoma Nieske een zwaar leven heeft gehad: 9 kinderen gekregen en 3 gestorven en dan de echtgenoot op zee.
Verder vraag ik me af of ze niet veel heimwee had toen ze op 50 jarige leeftijd vanuit Lemmer naar het centrum van Amsterdam verhuisde? Ze liet in Lemmer 3 gestorven kinderen achter en oudste getrouwde dochter Nieske (zij was getrouwd met Simon Namle Fortuin). De portretten van Christiaan en Nieske hangen in onze hal, we hebben zijn scheepskist en een paar schilderen van de schepen waar hij op voer".

Document 'Zeepaard'

Overgrootvader Christiaan Lippes heeft waarschijnlijk alleen op de Minister Verstolk gevaren. Op Zeepaard heeft de vader van zijn vrouw Nieske als kapitein gevaren: zijn schoonvader Enne Jacobs Drent (geb. 1789-overl. 1884):  Wij vermoeden dat Nieske het schilderij van haar vader geerfd heeft en dat het daardoor in onze familie is gebleven. Ook zo het schilderij van de Onderneming.

Cristiaan Lippes van der Veen is op 32 jarige leeftijd kapitein geworden.
Hij voer als kapitein op de volgende schepen:

  • 1864 Hermanus Isaac
  • 1871-1874 Onderneming
  • 1879-1889 Resolutie

Document 'Minister Verstolk'

Bovenstaande twee afbeeldingen zijn van Ron van der Veen: Het betreft een document van aangekomen schepen in het jaar 1874/1875, waar Christiaan Lippes van der Veen op voer, samen met een afbeelding van de aquarel-pentekening van het schip „ONDERNEMING”

De Scheepskist van Christiaan Lippes van der Veen.

Peter en Marianne van der Veen vertellen: Na de restauratie van de scheepskist kregen we hem terug zonder handvaten, we hebben altijd nog spijt dat we daar niet tegen geprotesteerd hebben. Aan de binnenkant van de kist is een vakje voor kleine dingen.

Op het piepkleine weegschaaltje woog overgrootvader kinine af voor de bemanning, dat was nodig vooral op de reis naar Batavia.

Uit overlevering werd verteld dat Nieske een keer een reis meegemaakt heeft, en toen - bij deining met stoel en al op het dek vastgebonden werd.

Geboorteakte: Christiaan Lippes van der Veen

Burgerlijke stand: adres.

Burgerlijke stand: adres 2e blad

Begraafplaats Lemmer oud: Lippe Gerbens van der Veen. Bron: www.graftombe.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.