Touwen, Lourens

Lourens Touwen, woonplaats Makkum, geboren op 22 augustus 1894 te Zwolle, overleden op 27 september 1944 te Vries (Dr.), zoon van Jacob Touwen en Klasina Susanna Schoep. Gehuwd met Anna Henderika de Boer


Dominee Lourens Touwen was lid van het verzet en behoorde tot de LO-Wonseradeel. Touwen zorgde in het bijzonder voor huisvesting van onderduikers en hulp aan joden (Waaronder Riekje Kreh-Philipsen uit Tel Aviv, ze was zeven toen ze in dominee Touwens huis kwam. Haar drie broers en ene zuster en hun moeder hebben het overleefd en zijn in 1947 naar Israël gegaan. Hun vader en diens familie zijn in de kampen omgekomen) In de nacht van 22 op 23 juni 1944 werd de onderwijzer F. van der Velde uit Idsegahuizen, die met Touwen binnen de LO werkte, door de SD gearresteerd.

Touwen bepleitte vrijlating van Van der Velde. Dit wekte argwaan bij de SD, die daarop de dominee ongeveer twee maanden later, op 18 augustus 1944, ook inrekende. Hij werd overgebracht naar het beruchte SD-bolwerk Scholtenshuis in Groningen en daar zwaar verhoord. Er was zoveel belastend materiaal tegen hem gevonden dat tot zijn liquidatie werd bevolen. Samen met de verzetsvrouw Cornelia Johanna van den Berg-van der Vlis werd de predikant gefusilleerd.

Ds. L. Touwen, Makkum.

Een kleine, bewegelijke figuur, ogen, die twinkelen van levenslust en boordevol zat met nieuwe plannen, een persoonlijkheid, die de eigenschappen bezat zich ten volle in te zetten. Zich inzetten, dat heeft hij gedaan met een haast ongekende energie.

Touwen was de man, die zich het lot aantrok van zijn verdrukte landgenoten. Joden, onderduikers, wie en wat zij ook waren. Daarvoor activeerde hij zijn omgeving, met als
resultaat een organisatie van plaatselijke groepen, die af was.

Touwen heeft de taak van het verzet begrepen en vervuld, want Touwen heeft gediend. Nog zie ik hem naar Leeuwarden gaan om bij de leiders der SD te pleiten voor gevangenen. Totdat hij zelf werd gegrepen. In de moeilijkste uren van zijn leven in de cel, bemoedigde hij zijn medegevangenen, getuigend van zichzelf: „Wat er ook gebeurt, ik weet mij in Gods hand."

Op 8 september 1944 werd het leven van dezen „terrorist" door de Sicherheitsdienst afgesneden. Een Duits succes, voor ons een smartelijk verlies? Niet meer, want Touwen ontving het loon van den getrouwen dienstknecht uit handen van zijn Hemelsen Vader.

En wij, wij moeten even actief als dezen pionier van het verzet blijven dienen onzen God en ons
Vaderland.

1946: Weekblad 'De Zwerver'

PETER

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.