Boersma, Jelle

Jelle Boersma, (veehouder in Karlijk) geboren op 17 februari 1910 te Oosterzee, overleden op 17 maart 1945 te Doniaga.

Jelle Boersma

Zijn boerderij lag in de buurt van het afwerpterrein van geallieerde wapens en munitie in het Katlijker Schar (Elke afwerpplek had een eigen code. Zo luidde de slagzin voor het Ketliker Skar 'De worm heeft rode haren'. Wanneer verzetsmensen deze code voor de Belgische uitzending van de BBC hadden gehoord, konden zij 's nachts een dropping verwachten. De wapens werden ondergebracht in de hier vlakbij gelegen boerderij 'Moskou' van de familie Lykle Mulder en van daaruit gedistribueerd.

Boersma hoorde bij de ontvangstploeg, die na de dropping de wapens distribueerde)Verschillende containers gingen naar de Knokploeg Echtenerbrug, waar op 3 januari 1945 arrestaties volgden. Op 23 januari arresteerde de Sicherheitsdienst Boersma in Katlijk. De gevangenen werden naar Crackstate in Heerenveen gebracht, waar ze zwaar werden verhoord. Op 17 maart 1945 werd Boersma samen met negen andere gevangenen in Doniaga gefusilleerd, 35 jaar oud. Hij werd begraven op de Algemene begraafplaats in Nieuwehorne.

De gedenksteen in de boerderij van Schotanus herinnert de inwoners van Doniaga (gemeente Scharsterland) aan de fusillade op 17 maart 1945 van tien gevangenen uit de Heerenveense gevangenis Crackstate.
www.4en5mei.nl

De namen van de tien slachtoffers luiden:

Roelof Knol, 22 jaar. uit Meppel.
Wiepke Hof, 28 jaar, uit Echtenerbrug.
Yde Yntema, 43 jaar, uit Hemelum.
Siebe de Ruiter, 63 jaar, uit Oudehaske.
Dirk de Ruiter, zijn zoon, 23 jaar, uit Oudehaske.
Albert Koopman, 28 jaar, uit Echten.
Jan Hornstra, 44 jaar, uit Wijkel.
Hotse Brouwer, 34 jaar, uit Haskerhorne.
Thomas Kuurstra, 21 jaar, uit Harlingen.
Jelle Boersma, 34 jaar, uit Katlijk.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.