Visser, Jan

Jan Visser, geboren op 14 april 1918 te Leeuwarden, overleden op 14 april 1945 te Ureterp, zoon van Pieter Visser en Dieuwke Westerhuis.


Hij was directeur van het bijkantoor van de Noord Friese Middenstandsbank in Drachten. Visser was vanaf de oprichting lid van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) en had vanaf september 1944 leden van de Knokploeg in huis. In de Bevrijdingsdagen trad hij op als tolk tussen de NBS en de Canadezen. Hij is omgekomen bij de bevrijdingsgevechten op 14 april 1945 in Ureterp en werd begraven op de Algemene begraafplaats in Leeuwarden.

Zie meer: Jager, Aalzen de

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.