Wierda, Hyltje

Hiele Wierda, geboren op 3 januari 1925 te Leeuwarden, overleden op 11 april 1945 te Dronrijp.