Ypma, Gerben

Gerben Ypma, (grutte Klaas) verzekeringsagent, geboren op 30 december 1920 te Huizum, overleden op 16 augustus 1944 te Koudum, zoon van Jan Ypma en Aafke van Sluis


In de loop van de oorlog kreeg het georganiseerde verzet, waarin een aantal Koudumers actief was, steeds meer vorm. Als gevolg van een tweede overval op het distributiekantoor te Workum, waarna de koerierster met de schuilnaam Annie Westland in Utrecht werd opgepakt, werd in 1944 eerst Tjalke van der Wal en vlak daarna Gerben Ypma (“grutte Klaas”) gefusilleerd.

De 23-jarige assuradeur verbleef bij de familie Kuiper aan de Zwarteweg in Koudum. Op het pasje van koerierster haar verzetsnaam was "Annie Westland" (echte naam "Cornelia Johanna van den Berg-van der Vlis") stond aangegeven dat men in Koudum op twee verschillende adressen kon vragen naar Gerard (de schuilnaam van politieman en KP-leider Gerben Oppewal), die dan de distributiekaarten zou overdragen. Alle belanghebbenden werden ingelicht over de arrestatie van Annie Westland (Ze was hoofd-koerierster in Friesland van de Landelijke Organisatie tot hulp aan onderduikers) en doken onder.

Onbegrijpelijk was daarom dat Klaas (de schuilnaam van Gerben Ypma, rayonhoofd van de L.O. in Zuidwest Friesland) het pasje toch accepteerde. Hij werd gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis in Groningen. In de nacht van 16 augustus 1944 werd Ypma weer naar Koudum gebracht. Hij had de afspraak met Gerben Oppewal gemaakt dat hij, als hij gepakt zou worden, de eerste twee dagen geen namen zou noemen om iedereen de gelegenheid te geven onder te duiken. Dit is ook gebeurd. Ook de gastheer van Ypma op zijn onderduikadres was verdwenen. Toen SD'ers het huis binnendrongen, werd Ypma doodgeschoten. Hij werd begraven op het erehof van de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.