Pal, Bauke van der

Bauke van der Pal, bakkersknecht, geboren op 4 augustus 1918 te Joure, overleden op 8 maart 1945 te Dongjum. Zoon van Wiebe van der Pal en Wijtske de Jong.


Bauke van der Pal werd geboren op 4 augustus 1918 in Joure. In 1942 sloot hij zich aan bij de verzetsbeweging in Grouw. Hij deed koeriersdiensten en organiseerde wapentransporten. Hij is gearresteerd op 3 maart 1945 in verband met het verbergen en vervoeren van gedropte wapens. Op 8 maart werden hij en vier andere verzetsstrijders, Pieter Ane Glastra van Loon, Jacob Hijlkema, Willy Heinrich Röth en George Christiaan Tinkelenberg gefusilleerd.

Na zware martelingen ondergaan te hebben, meegenomen naar het dorp Dongjum. Hier werden ze standrechtelijk geëxecuteerd op de akker van een boer. Op de plek van de executie is later een klein gedenkteken geplaatst. Bauke is gefusilleerd als represaille voor de aanslag op de tolk/secretaresse van de staf van de Abteilung für Ernährung und Landwirtschaft te Franeker Grietje Sinnema, die tolk was voor de Duitsers in Franeker en verantwoordelijk voor de vordering van paarden bij de boeren in de omgeving.

Juni 1945

Reactie plaatsen

Reacties

Ineke van Zanten
een jaar geleden

Ik ken de geschiedenis van mijn oudoom Bauke .
De rouwkaart en kaart voor de herbegrafenis en de linten van de krans en de rood wit blauwe linten zijn nog in ons bezit.