Jong, Hendrik Roelof de Ds

Hendrik Roelof de Jong, ds, geboren op 20 oktober 1911 te Heeg, overleden op 12 februari 1945 te Haarlem, begraven op de Nederlandse Erebegraafplaats Bloemendaal te Overveen, zoon van Geert Hendriks de Jong en Zwaantina Anna Buffinga. Gehuwd met Johanna (Joop) Hieke Wiersma.

Hendrik Roelof de Jong

Hendrik heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Toen hij afstudeerde, bestond er een overschot aan predikanten. Hij vond uiteindelijk toch werk als hulpprediker te Venlo. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. In kerkdiensten sprak Henk zich in bedekte termen uit tegen de Duitse bezetter. Ook raakte hij betrokken bij het verzet. Hij vluchtte naar Amsterdam in 1944. Uiteindelijk werd hij gearresteerd en gefusilleerd. Op de Jan Gijzenbrug in Haarlem is hij samen met zeven andere mensen doodgeschoten. Dat gebeurde op 12 februari 1945. Enkele burgers van Haarlem werden gedwongen om getuige te zijn van de executie. Ingeborg de Wit was zeventien jaar toen zij, samen met andere voorbijgangers, door de Duitsers gedwongen werd om de executie bij te wonen.

Bron en meer: www.trouw.nl

Na een arrestatie — op 29 februari 1944 -— voelde Ds. de Jong van Venlo zich niet meer veilig in zijn buis en ging bij kennissen slapen, 's Zondags moest hij voorgaan in de Dienst des Woords.

Zaterdagavond — 4 maart — zat hij nog laat te werken aan zijn preek voor de Zondag en besloot die nacht maar thuis te blijven. Juist deze ene nacht had hem noodlottig kunnen worden. Zondagmorgen om zes uur was de SD er met twaalf man om hem te halen. Ds. de Jong kon echter ontkomen over het dak van de consistoriekamer.

Bij de inval van de Duitsers op 10 Mei ' 940 had Ds. de. Jong terstond zijn houding tegen deze indringers bepaald. Zijn houding, zijn bezielende preken, zijn hulp aan de vervolgden, zijn waarschuwingen tegen de Nederlandse Arbeidsdienst en niet het minst zijn oprechtheid en vriendelijk helpend karakter, maakte hem tot een gezien figuur bij katholiek en niet-katholiek.

In de Venlose verzetsbeweging werkte hij samen met pastoors en kapelaans en met veel leken uit alle kringen. Men had slechts één gezamenlijk doel, n.l. de vijand afbreuk te doen en de vervolgde medeburgers te helpen, onverschillig, welke geloofsovertuiging deze waren toegedaan.

Na zijn ontsnapping uit Venlo vertrok hij naar Amsterdam en kwam daar via zijn broer in contact met het illegale blad „Trouw". Hieraan heeft hij met inzet van al zijn krachten gewerkt. Reeds spoedig was hij onder de medewerkers van dit blad de bezielende en leidende figuur.

Zaterdag, 27 januari 1945 moest hij als afgevaardigde van „Trouw" de plaats innemen, van een gearresteerde medewerker op een vergadering van het N.S.F. Door een notitie in de agenda van een gearresteerde, werden allen door de S.D. overrompeld en naar het Huis van Bewaring te Amsterdam overgebracht, 12 februari 1945 werd hij te Haarlem met vele anderen gefusilleerd.

Ds. de Jong was niet meer. Hij is bij zijn Heer en Herder, waarvan hij eens dichtte:

Waarom moet ik toch wachten. Heer?
Waarom mag ik niet verder?
Hij blijft toch wel mijn Herder?
Is het zo tot Uwe eer?

1948: Weekblad 'De Zwerver' J.C.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.