Harder, Heinrich

Heinrich Harder, geboren op 13 april 1913 te Büderich, overleden op 11 april 1945 te Dronrijp.

Heinrich Harder

De in Leeuwarden wonende korporaal-machinist Heinrich Harder was in de meidagen van 1940 geplaatst bij de OZD (Onderzeedienst). Na de capitulatie van Nederland werd hij op 14 juli 1940 "tijdelijk ontslagen" en dook hij onder. In november 1944 werd hij lid van een Knokploeg. Op 7 april 1945 werd hij door de Duitsers gearresteerd en als represaille voor een eerdere aanslag op de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen, met tien andere verzetsstrijders op 11 april te Dronrijp gefusilleerd.

De namen van de elf slachtoffers luiden:

  • Sijbrandus van Dam,
  • Heinrich Harder,
  • Dirk de Jong,
  • Hendrik Jan de Jong,
  • Ruurd Kooistra,
  • Johannes Nieuwland,
  • Hendrik Jozef Spoelstra,
  • Douwe Tuinstra,
  • Onder hen ook drie broers Wierda, Egbert Mark, Klaas Jan Wijpcke en Hijltje, allen student.

De laatste was net 20 jaar oud. De drie broers zijn bij elkaar begraven waardoor hun drie zuilen dicht bijeen staan. Gerard de Jong uit Leeuwarden, overleefde de executie door zich 'dood' te houden. De gewonde verzetsman werd nadat de bezetter vertrokken was  in veiligheid gebracht.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.