Hylkema, Jacob

Jacob Hylkema. In 1940 was hij adjunct-directeur van de N.V. Halbertsma's fabrieken. Geboren op 22 november 1900 te Grouw, overleden op 8 maart 1945 te Dongjum, zoon van Kerst Hettes Hylkema en Grietje Klazes van Riesen. Gehuwd met Hiltje Jelkes Houwink

Jacob Hylkema

Als verzetsman werd hij in 1944 gemeentecommandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Op zaterdag 3 maart 1945 werd hij gearresteerd door de Grüne Polizei in verband met, zoals werd gezegd, het in bezit hebben van wapens. Met nog vier andere verzetsmensen (Pieter Anne Glastra van Loon, George Christiaan Tinkelenberg, Bauke van der Pal en Heinrich Röth) uit de gemeente Idaarderadeel werd Hylkema naar het Burmaniahuis in Leeuwarden gebracht.

Hylkema werd met deze vier gevangenen op 8 maart 1945 na zware martelingen ondergaan te hebben, meegenomen naar het dorp Dongjum. Hier werden ze standrechtelijk gefusilleerd op de akker van een boer.

Op de plek van de executie is later een klein gedenkteken geplaatst. De fusillade was een represaillemaatregel voor de aanslag op Grietje Sinnema, de tolk en secretaresse van de staf van de 'Abteilung für Ernährung und Landwirtschaft' te Franeker.

Deze 19-jarige boerendochter uit Ried regelde voor deze instantie de paardenvorderingen en hooileveringen ten behoeve van de Duitse Wehrmacht. Het fanatisme waarmee Sinnema te werk ging, leidde er uiteindelijk toe dat de boeren hun beklag deden bij Folkert de Jong, district operatieleider van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) in Franeker.

Door de paardenvorderingen kon het bouwland voor de komende oogst niet bewerkt worden. Verzetsman De Jong schaduwde Sinnema twee weken lang om er zeker van te zijn dat een eventuele liquidatie verantwoord was.

Op 3 maart 1945 werd de aanslag gepleegd door twee leden van de NBS. Grietje Sinnema werd echter niet dodelijk getroffen. Zij werd naar het Duitse lazaret in Leeuwarden gebracht, waar operatief ingegrepen werd. De baas van Sinnema drong aan op vergelding.

Hierop werden vijf mannen uit de gevangenis gehaald en op de plaats van de aanslag doodgeschoten. De ontzielde lichamen moesten 24 uur onder politiebewaking blijven liggen, als afschrikwekkend voorbeeld voor de dorpsbewoners.

De volgende dag werden de slachtoffers begraven en na de bevrijding volgde de herbegrafenis in eigen dorp. Grietje Sinnema keerde op 12 april terug in haar dorp, waar ze vijf dagen later werd gearresteerd (Friesland was immers al bevrijd).Hij werd begraven op de Algemene begraafplaats te Grouw.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.