Jong, Dirk de

Dirk de Jong, geboren op 27 juli 1918 te Grouw, overleden op 11 april 1945 te Dronrijp.

Dirk de Jong

Bij deze fusillade waren niet 11 maar 14 mannen betrokken. Een van hen was Gerard de Jong, hij werd slechts gewond maar hield zich dood, hij overleefde. Van de 2 anderen was er een een dubbelspion en de tweede een deserteur van de Waffen SS.

Geschiedenis: Op 09-04-1945 had het Hoofdkwartier van de Ned. Binn. Strijdkr het bevel gegeven 'sabotage op weg, rail en water.' Daartoe werd de spoorlijn Leeuwarden-Franeker en Leeuwarden-Buitenpost uitgeschakeld door het losschroeven van de rails, met als gevolg dat op 10 april een Wehrmachts locomotief met 26 wagons ontspoorde. De SD uit Groningen gaf toen opdracht tot deze moord. Een poging tot ontzet mislukte.

Dirk de Jong werd geboren op 27 juli 1918 in Grou. Tijdens de bezetting woonde hij in Sneek, waar hij zich verdienstelijk maakte in de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Hij was onder andere medewerker van ds. Lourens Touwen, (1894-1944). Hij werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gefusilleerd). uit Makkum. Als werkloze onderwijzer verhuisde De Jong in 1944 naar Leeuwarden, waar hij een baan had gekregen bij de vleescontroledienst.

Hier sloot hij zich aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten, waar hij pelotonscommandant werd. Op 10 april 1945 was De Jong even thuis om zijn hoogzwangere vrouw te bezoeken, toen de Sicherheitsdienst hem arresteerde. Zijn naam kwam voor op adressenlijsten en legitimatiekaarten die in handen van de bezetter waren gevallen. De Jong werd naar het Burmaniahuis gebracht en de volgende dag te Dronrijp gefusilleerd. Een week na de executie bracht de weduwe van De Jong op 18 april 1945 een meisje ter wereld. Dirk de Jong werd aanvankelijk begraven op de Algemene begraafplaats in Sneek, maar werd later herbegraven op het Ereveld Loenen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.