Kerkhof, Christiaan

Christiaan Kerkhof, timmerman, geboren op 9 oktober 1900 te Leeuwarden, overleden. 29 februari 1944 te Scheveningen. Zoon van Hendrik Kerkhof en Petronella Ollemans. Gehuwd met Froukje Postma.

De Oranje Vrijbuiters was een Nederlandse verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog.

Twintig doodvonnissen.

Februari 1944: Het Polizeistandgericht De Haag heeft op 28 februari 1944 de volgende Nederlanders als saboteurs ter dood veroordeeld:

 • 1. De bouwkundige Klaas Postma, geboren 25 december 1904 te Meppel;
 • 2. De ambtenaar Roger Henri Rene Abma, geboren 17 mei 1919 te Roosendaal;
 • 3. De pianostemmer Andrees van Beek, geboren 9 mei 1909 te Apeldoorn;
 • 4. De jood Leo Fischer, geboren 11 februari 1897 te Samotsjin;
 • 5. De betonemailleur Albertus Henri Hey, geboren 20 april 1915 te Utrecht;
 • 6. De instrumentmaker Cornelis Hey, geboren 27 november 1919 te Utrecht;
 • 7. De belastingbeambte Leonardus Cornelis Hey, geboren 2 februari 1914 te Utrecht;
 • 8. De notarisklerk Johannes Holswilder, geboren 16 februari 1902 te Schoonhoven;
 • 9. De jood Karel Keizer, geboren 14 mei 1911 te Amsterdam;
 • 10. De timmerman Christiaan Kerkhof, geboren 9 oktober 1900 te Leeuwarden;
 • 11. De corrector Hans van Koetsveld, geboren 23 november 1918 te Rotterdam;
 • 12. De jood Heinz Loewenstein, geboren 17 februari 1919 te De Haag;
 • 13. De student Jacobus Alexander Martens, geboren 10 augustus 1923 te Haarlem;
 • 14. De bankwerker Egbertus Maria Meulenkamp, geboren 3 mei 1916 te Kampen;
 • 15. De kantoorbediende Hubert van Oorschot, geboren 30 december 1919 te Medan (Indië);
 • 16. De reiziger Herman van Roon, geboren 23 mei 1922 te Rotterdam;
 • 17. De kantoorbediende Thomas Franciscus Hendrikus Spoelstra, geboren 24 mei 1914 te Utrecht;
 • 18. De student Pieter Verhage, geboren 17 november 1921 in Vrouwenpolder:
 • 19. De huisslachter Jan van der Voort, geboren 1 juni 1923 in Jutphaas;
 • 20. De kantoorbediende Antonius Josephus Rudolphus Hegge, geboren 11 december 1920 te De Haag.

Het vonnis werd in de vroege ochtenduren van 29 februari voltrokken. Bij twee veroordeelden, De beton-emailleur Albertus Henri Hey en de huisslachter Jan van der Voort, werd het voltrekken van de doodstraf door De Gerichtsherr uitgesteld om de kwestie van gratie verlening te onderzoeken.

Dag van het Verzet in Nunspeet Verzetskruisen ook voor groep Friezen

NUNSPEET - Gisteren werd in de Generaal Winkelmankazerne te Nunspeet de jaarlijkse Dag van het Verzet gehouden onder auspiciën van de Stichting Samenwerkend Verzet. Op deze grote samenkomst reikte prinses Margriet een vijftigtal Verzetskruisen uit waarvan ook een aantal al dan niet postuum aan oud-verzetsmensen uit Friesland.

Bij die Friese groep behoren de volgenden: Christiaan Kerkhof, timmerman uit Leeuwarden, illegaal werker van het eerste uur, lid van de groep Oranje Vrijbuiters, saboteur, joden-helper en actief bij spionagewerk, die door verraad in Duitse handen viel en op 44--jarige leeftijd ter dood werd gebracht.

Folkert Bijker, op 60-jarige leeftijd in 1975 overleden, die brugwachter was op de brug over de Oude Weg tussen Sneek en Joure en deel nam aan het gewapend verzet, inclusief wapeninstructie en wapendroppings.

Jan Giliam uit Koudum, eveneens actief bij het gewapend verzet, woonde toentertijd te Pingjum. was lid van de K.P. en de BS.

Theunis Boonstra uit Ureterp, indertijd wonend te Donkerbroek, leverde een belangrijk aandeel in de hulp aan joodse onderduikers.

Jacob Zondervan, op 75-jarige leeftijd in '75 overleden, was afdelingschef van de Psychiatrische Inrichtingen te Franeker en volop betrokken bij allerlei illegale werkzaamheden, gaf onderdak aan vluchtelingen en steunde het werk van de K.P.

Mevrouw Jannie Bakker de Groot uit Witmarsum, werkte tijdens de bezetting - toen wonend te Leeuwarden- langdurig mee als koerierster en nam deel aan overvallen.

Ds. Jochem Hettinga, op 76-jarige leeftijd in '76 overleden, werkte gedurende zijn verblijf in zijn toenmalige standplaats Hasselt mee aan tal van verzetsactiviteiten - zoals bijna het gehele gezin werd gearresteerd en ter dood veroordeeld, ontliep door simulatie het vonnis; zijn echtgenote mevrouw Willemina Hettinga- Smid, thans wonend te Veenwouden, was eveneens volledig bij het verzetswerk betrokken, werd ook gevangen en ter dood veroordeeld doch gegratieerd. Hun kruisen worden in ontvangst genomen door mevrouw Elisabeth van der Woude-Hettinga te Leeuwarden, die zelf eveneens net kruis ontvangt voor haar vele en onafgelaten arbeid als koerierster.

A. Visser uit Molkwerum, die langdurig een grote bijdrage leverde aan de vervalsing-centrale in Leeuwarden waarvoor hij tal van gevaarlijke koeriersdiensten verrichtte;

G. Jonkers uit Gorredijk, voor velerlei verzetswerk;

Het echtpaar K. Engelmoer-van der Heide uit Goutum, wegens verzetswerk in L.O.-verband.

De organisatie van deze Dag van het Verzet was in handen van de Friese oud-verzetsmensen, van wier organisaties een groep vertegenwoordigers aanwezig was. Ook het Verzetsmuseum Friesland was, evenals vorig jaar, met een informatieve stand in de kazerne present.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.