Houwing, Anno

Anno Houwing, geboren op 9 oktober 1905 te Blijham-Wedde, overleden op 29 november 1983 te Leeuwarden, zoon van Roelf Houwing en Foktje Zwager.

Anno Houwing

De heer Houwing heeft van 1 maart 1946 tot 1 juli 1968 de scepter gezwaaid over het Leeuwarder politiekorps. Daarvoor was de uit het Groningse Wedde afkomstige heer Houwing werkzaam geweest als rijks rechercheur met als standplaats Leeuwarden.

Toen de Duitsers hem wilden inzetten voor bepaalde werkzaamheden, nam Anno Houwing ontslag. Hij verrichtte daarna „reclasseringswerkzaamheden" ten behoeve van mensen die gedetineerd waren geweest en raakte daarna in het Friese verzet, waarbij hij voornamelijk als verbindingsman optrad. „Hij Praatte weinig, maar wist veel," aldus de oud-verzetsman Piter Wijbenga uit Oenkerk.

Gedurende de bezettingsjaren was de heer Houwing voor de illegaliteit een waardevolle contactman. De heer P. G. Oberman directeur van NV Houthandel D.P. Oberman in Dokkum. eertijds leider van de KP in ons gewest, zegt over deze relatie: „Men heeft wel eens gezegd, dat een ondergronds werker zich in Friesland voelt als een vis in het water. Dit was gedeeltelijk ook zo, alleen dan met dit verschil, dat dit water dan vaak behoorlijk heet was"

De vergaande medewerking van de Friese bevolking heeft het mogelijk gemaakt, dat het verzet zijn taak heeft kunnen volbrengen. Voor ons was het zeer belangrijk een goed werkende inlichtingendienst te hebben en hier heeft het Leeuwarder politieapparaat ons zeer waardevolle diensten verleend. Ondanks het feit, dat de NSB-er Van Leur er de scepter zwaaide is dit werk gewoon door gegaan en wij kunnen Houwing en de zijnen daarvoor zeer erkentelijk zijn.

Een van de beroerdste taken, die ons toebedeeld waren was wel het liquideren van gevaarlijke lands-verraderlijke personen. In Friesland gebeurde dit niet anders dan na de uitspraak van het veemgericht. Een van deze leden was Houwing. Te midden van de SD, van Van Leur, van Lammers en anderen heeft de heer Houwing in de oorlogsjaren aan de galg gedanst. Hij is er niet aan gekomen maar het heeft niet veel gescheeld"

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.