Keller, Jacobus Pieter

Jacobus Pieter Keller, geboren op 7 november 1921 te Zeist, overleden op 7 april 1945 te Makkum.


Op zaterdagmorgen 7 april gebeurt er een drama in Makkum. Als de Sicherheitsdienst uit Sneek en Groningen in samenwerking met de Landwacht een grootscheeps opgezette aanval uitvoeren op de Marechausseekazerne in Makkum. Zij waren in de veronderstelling dat dit het hoofdkwartier van de verzetsbeweging was. Er werd echter niets gevonden. Vervolgens werd een razzia uitgevoerd in de plaatselijke conservenfabriek van Van den Berg.

(Aart en Tijmen van den Berg waren na de gedeeltelijke drooglegging van het IJsselmeer vanuit Genemuiden naar Makkum gekomen. Hier stichtten de broers een palingrokerij en een visconservenfabriek. Tijdens de bezetting wist Tijmen, die de Duitse taal meester was, tot de hoogste kringen van de Sicherheitsdienst door te dringen. Geregeld wist hij gearresteerde verzetsmensen vrij te krijgen door geld, gerookte paling en sterke drank aan te bieden. Heel wat Makkumers hebben hun leven te danken aan de gebroeders Van den Berg. In deze conservenfabriek, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gevaarlijk verzetswerk verricht)

De bezetter had een lijst met namen die door een verrader was samengesteld. In de fabriek en in het dorp werden verscheidene arrestaties verricht, terwijl in de fabriek ook wapens werden gevonden. Nadat uit Schraard de veehouder Fetze Elgersma en zijn onderduikers Jan Emmens uit Zuidbroek en Hermanus Falkena uit Hilversum waren opgehaald, werden 6 jongemannen, na een zwaar verhoor, gefusilleerd, om vier uur achter de inmiddels in brand gestoken kazerne doodgeschoten: Sjoerd Adema (broer van Otto), Hobbes Dijkstra, Fetze Elgersma, Jacobus Keller, Hendrik Lemson en Hermanus Falkena. Jan Emmens werd met de andere arrestanten naar Sneek gebracht.

Op 15 april 1945 werd zijn stoffelijke overschot, doorzeefd met kogels in de sloot bij Anna Paulowna gevonden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.