Akse, Hendrik

Hendrik Akse, geboren op 2 juli 1919 te Nijeveen, bakkersknecht, overleden op 8 april 1945 te Marburg, Hessen Duitsland.

Hendrik Akse

11 juli 2003 _Pleidooi straatnaam. Lemster verzetsheld.

LEMMER - Een Arie van der Pol-straat in Lemmer. Of een Arie van der Pol-brug in Echtenerbrug. Daarvoor pleit Jouster Gerrit Grooters en een vroegere buurjongen van de verzetsheld die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Lemsterland opereerde.

Arie van der Pol heette in het echt Hendrik Akse. Hij zat in dezelfde verzetsgroep als Wim Reinders naar wie in Lemmer wel een straat is genoemd de Wim Reinderslaan. Beiden kwamen tijdens de oorlog om het leven.
Gerrit Grooters heeft burgemeester en wethouders per brief verzocht ook zijn oude buurjongen te vernoemen. Hij kreeg een afwijzend antwoord Het college vindt een Verzetsstraat in een andere wijk niet passend.

Akse, Hendrik
Vak: M Graf: 387

HENK AKSE (Arie v. d. Pol)

Zelf ondergedoken in de Z.W. hoek van Friesland, begon hij aldaar direct plaatsen te zoeken voor onderduikers.

Een principiële kerel, die het illegale werk niet als avontuur beschouwde, doch het zag als een heilig moeten. Hij wist, dat de strijd tegen den bezetter ging om bewaring van de hoogste goederen, recht en vrijheid. Hij wist ook, dat de inzet van zijn werk niets minder was dan zijn leven. Doch geen gevaren konden hem weerhouden de weg van het verzet stap voor stap verder te bewandelen. Zeer vele jongens zijn door hem gevrijwaard van de slavengang naar het derde rijk.

Vele gezinnen, wier kostwinner onderdook, werden door het N.S.F, via hem gesteund. Door weer en wind volbracht hij zijn taak, als een onmisbare schakel in de machtige, door de moffen zo gevreesde verzetsbeweging.

Op 20 Maart 1944 kwam aan zijn werk een einde, toen Arie door Steenwijk fietsende werd aangehouden door een paar landwachters, waarvan één hem herkende. Via de gevangenissen van Arnhem en Utrecht werd hij met twee jaar tuchthuisstraf naar Duitsland gezonden.

Enige weken na de bevrijding hoorden we voor het eerst weer van hem. Hij had het grootste offer gebracht, dat een mens brengen kan, n.l. zijn jonge leven. Hij heeft de bevrijding nog mogen beleven, maar slechts voor enkele dagen.

Toen de Amerikanen zijn kamp kwamen bevrijden, was hij reeds ernstig ziek. Operatief ingrijpen mocht niet meer baten. De bevrijding, waarnaar hij zo vurig verlangde en waarvoor hij zich geheel had gegeven, heeft hij, naar menselijk inzicht, te spoedig moeten verwisselen met de eeuwige bevrijding.

Overgegaan in een beter leven heeft hij de beloning in ontvangst mogen nemen voor zijn werk. In onze handen heeft hij gelegd de erfenis van zijn idealen met de verplichting ze uit te dragen in de wereld, die we bezig zijn te vormen.

1946: Weekblad 'De Zwerver' O.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.