Lemson, Hendrik Theodorus

Hendrik Theodorus Lemson, belastingambtenaar, geboren op 15 april 1924 te Maastricht, overleden op 7 april 1945 te Makkum, waar hij was ondergedoken, zoon van Godfried Willem Lemson en Georgette Theodora Martin


Tijdens een razzia op 7 april 1945 werd hij gearresteerd en op dezelfde dag met vijf anderen gefusilleerd achter de toenmalige marechausseekazerne. Zij waren in de veronderstelling dat dit het hoofdkwartier van de verzetsbeweging was.

Er werd echter niets gevonden. Vervolgens werd een razzia uitgevoerd in de plaatselijke conservenfabriek van Van den Berg. De bezetter had een lijst met namen die door een verrader was samengesteld. In de fabriek en in het dorp werden verscheidene arrestaties verricht, terwijl in de fabriek ook wapens werden gevonden.

Nadat uit Schraard de veehouder Fetze Elgersma en zijn onderduikers Jan Emmens uit Zuidbroek en Hermanus Falkena uit Hilversum waren opgehaald, werden zes mannen, na zwaar te zijn mishandeld, om vier uur achter de inmiddels in brand gestoken kazerne doodgeschoten: Hobbes Dijkstra, Hendrik Lemson, Sjoerd Adema, Jacobus Keller, Fetze Elgersma en Hermanus Falkena. De naam Falkena komt niet op het monument voor, omdat hij geen lid van de NBS was.

Jan Emmens werd met de andere arrestanten naar Sneek gebracht. Op 15 april 1945 werd zijn stoffelijke overschot, doorzeefd met kogels in de sloot bij Anna Paulowna gevonden. Begraven op de hervormde begraafplaats te Makkum.

Reactie plaatsen

Reacties

Roelie Spanjaard-Visser
3 jaar geleden

Mijnheer van Rijsselt

Hij was schrijver der directe belastingen in Maastricht.

Erik van Rijsselt
3 jaar geleden

Is bekend waar Hendrik Lemson voor zijn onderduik in Makkum woonde en werkte?