Textor, Hendrik Jan

H.J. Textor, september 1936.

H.J. Textor, destijds huisarts in Rotsterhaule, geboren op 21 oktober 1885 te Zutphen, overleden op 29 mei 1942 in het “Oranjehotel” te Scheveningen, zoon van Jan Hendrik Textor en Elizabeth Johanna van der Wal. Gehuwd met Sjoukje de Vries


Zoon van de heer H.J. Textor, de heer A.S.E.P. Textor, geeft de volgende toelichting: Mijn vader Hendrik Jan Textor (Okt.1885- mei 1942) was betrokken bij het communistische verzet. Duitse communisten vluchtten voor het nazi regiem nadat Hitler in 1933 aan de macht was gekomen. Om deze zogenaamde Deutsche Emigranten in ons land onderdak te geven was er al voor de oorlog een netwerk opgezet om ze te begeleiden.

Eind 1941 zochten mijn ouders een tweede dienstmeisje en hadden daarvoor een advertentie geplaatst in een van de lokale kranten. Hierop reageerde A.O, een Poolse, die met haar man en dochters in Tjalleberd woonde. Een van haar dochters wilde solliciteren. Mijn ouders reden naar moeder en dochter. Terwijl mijn moeder buiten in de Chevrolet wachtte met mij als jochie op de achterbank, ontstond er in de arbeiderswoning grote ruzie nadat mijn vader zag dat de moeder een NSB speldje droeg en in het onderhoud van haar sympathieën ook blijk gaf. Die ruzie liep zo hoog op, dat mijn moeder naar binnenging en mijn vader naar buiten duwde. Mijn vader had natuurlijk geen blad voor de mond genomen.

A.O, ging na het bezoek naar veldwachter Maus. Ook hij was een beruchte NSB'er. Zijn lot zou het een paar jaar later worden door het verzet te worden geliquideerd.

Maus rapporteerde aan de Sicherheitsdienst (SD) in Crackstate (Heerenveen). Daarop kwamen twee Nederlandse veldwachters per fiets naar het doktershuis in Rotsterhaule, waar mijn vader huisarts was. Zij verzochten hem met hen mee terug te rijden naar Heerenveen.

Mijn vader werd daar op Crackstate ingesloten, later overgebracht naar de strafgevangenis in Leeuwarden, waar o.a. verhoor plaats vond door de beruchte SD-er Schleiffer. Voorjaar 1942 werd hij met medegevangenen per vrachtwagen overgebracht naar de Deutsche Straf und Untersuchungsgefaengnis in Scheveningen, het beruchte “Oranjehotel”. Hij zou op 2 of 3 juni 1942 worden berecht maar overleed op 29 mei 1942 rond 05.00 uur aan een hartaanval. De aanklacht luidde “Belediging van de Fuehrer”. Hij wordt genoemd in het "Gedenkboek van het Oranjehotel"

Mijn vader is begraven op de algemene begraafplaats in St.Johannesga te midden van dorpsgenoten/oud-patiënten. Zijn beide celgenoten heb ik in de jaren tachtig weten op te sporen en met hen heb ik over zijn laatste uren gesproken.

Rond 1980 besloot ik A.O, in Tjalleberd een bezoek te brengen. Door Justitie is zij naoorlogs wel vervolgd maar heeft nauwelijks vrijheidsberoving ondergaan. De kleine bejaarde vrouw vertelde me een voorgevoel te hebben gehad dat ze door de zoon van de huisarts ooit zou worden bezocht. Ze toonde iets van berouw. Als Poolse kon ze prachtig borduren en ze bood me een aantal geborduurde kussens aan die op haar zitbank lagen. Daar ben ik niet op in gegaan.

Ze is 10 jaar geleden overleden en haar graf op het kerkhof in Tjalleberd is dit jaar geruimd. Naar mijn vader is een straatnaam vernoemd in St. Johannesga.

Hendrik Jan Textor, in de huisapotheek, te Rotsterhaule, in 1928.

Doktershuis in Rotsterhaule, van Hendrik Jan Textor (foto jaren 80).

Hendrik Jan Textorstrjitte, St.Johannesga.

Op de kerktoren aan de Midstraat in Joure is ook een gedenkplaat aangebracht als verzetsmonument waarop de naam van mijn vader te lezen is.

Gedenksteen in de toren Ned. Herv. kerk te Joure, onthuld 3 mei 1952 door P. Kuindersma en S. Wiersma.

HWANT MEI GOD EN
MEI MINSKEN HASTE
STRIDEN EN DOU HAST
OERMASTERE
1940 _ 1945

Het monument is bevestigd op de noord-muur van de N.H. kerk, gevestigd aan de Midstraat in Joure.

St. Johannesga, graven van mijn ouders.

Tjalleberd, graf van Anna Otter Kosielsky (geruimd 2011) alg.begraafplaats.

Reactie plaatsen

Reacties

cees schoone
5 jaar geleden

Ik ben een zoon van Henk Schoone verzetstrijder tussen Arhem, Zutphen en Apeldoorn en pilotenhelper