Schuil, Gerrit

Gerrit Schuil, geboren op 15 december 1918 te Harlingen, overleden op 16 februari 1944 te Amstelveen, zoon van Jacobus Schuil en Harmke Tichelaar


In de nacht van 25 op 26 september 1943 stelde de Knokploeg Sexbierum het bevolkingsregister van Sint-Annaparochie veilig. Hiermee wilden zij voorkomen dat jonge mannen door de bezetter verplicht tewerkgesteld werden in Duitsland.

Gerrit Schuil (‘Piet’) werkte als boekhouder bij de fa. M. Smeding in Harlingen. Hij begon zijn verzet door het ’s nachts schilderen van vaderlandse leuzen naast propaganda van de bezetter. Een poging om samen met G.D. Oswald in 1942 via België en Frankrijk naar Engeland uit te wijken, mislukte, evenals een tweede poging om per schip vanuit Harlingen te ontkomen.

In april 1943 weigerde hij zich te melden voor terug voering in krijgsgevangenschap en dook hij onder op Liauckema State van R. Bruinsma in Sexbierum. Vanaf begin augustus 1943 was hij als lid van Bruinsma’s KP betrokken bij overvallen in onder andere Sexbierum, Midlum en Weidum, waarbij de kaartsystemen van de plaatselijke bureauhouders werden vernietigd en Ausweise buitgemaakt. In de nacht van 25 op 26 september 1943 nam hij deel aan de kraak van het bevolkingsregister van Sint Annaparochie.

Op 3 november pleegde hij samen met Oswald in Harlingen een aanslag op opper-luitenant der Staatspolitie S.B. van Wijnen. Door het verraad van F.H.A. Michon werd Schuil op 22 november 1943 in een schuilplaats op Bruinsma’s boerderij gearresteerd en ingesloten in het HvB in Groningen. Op 24 december 1943 werd hij overgebracht naar Assen, waar hij op 14 februari 1944 door het Polizei Standgericht te Assen ter dood veroordeeld, samen met zijn medestrijders Folkert Bergsma uit Delft, Lolle Rondaan uit Beetgum en Gerben Desiré Oswald uit Harlingen. Zij werden op 16 februari 1944 gefusilleerd in een uithoek van het vliegveld Schiphol. Oswald werd op 18 februari gefusilleerd.

Gerrit Schuil, geboren december 1918 te Harlingen. Na de Lagere School bezocht hij de
R.H.B.S., waarna hij met goed gevolg het einddiploma behaalde in 1937. Hij trad als kantoorbediende in dienst bij de firma Smeding te Harlingen, waar hij enige jaren werkzaam was en intussen het diploma boekhouden verwierf van de Ver. van Handelswetenschappen.

In maart 1940 werd hij opgeroepen in militaire dienst. Na de capitulatie keerde hij naar zijn patroon terug. Het verzet tegen den Duitsen bezetter was al direct levendig in hem. Met zijn vrienden trok hij er vaak 's nachts op uit om Vaderlandse leuzen te schilderen naast de schrille
propaganda der Duitsers.

In 1942 ondernam hij met zijn vriend Gerben Oswald een poging om via België en Frankrijk
naar Engeland te komen, welk pogen echter mislukte. "Een tweede poging om met een boot van Harlingen uit over te steken, mislukte eveneens.

In 1943 moest hij zich als krijgsgevangene melden voor Duitsland, doch dook onder en kwam in Juli 1943 in aanraking met een verzetsman uit Sexbierum, die hem opnam in een der eerste knokploegen van de L.O. in Friesland.

Gerrit en zijn vriend Gerben Oswald kwamen beiden op de boerderij Liauckema-State waar een onderaards gewelf een uitstekende slaap- en schuilplaats bood voor de jongens, die van hieruit met andere kameraden opereerden en verschillende overvallen organiseerden in opdracht van de L.O. en onder leiding van den boer.

1946: Weekblad 'De Zwerver'

Oom Henk.

Reactie plaatsen

Reacties

H van Duinen
een jaar geleden

Hallo...
Tjonge.. je weet niet wat je zeggen moet...
Wat een helden..
Een medaille is nog te weinig..
Dit verdient een gouden plaquette...
Geweldig!!
Groetjes Heidi van Duinen