Bruinsma, Nolle Wypke

Nolle Wypke Bruinsma, (veehouder) geboren 31 oktober 1919 te Tjerkwerd, overleden op 11 april 1945 te Scharnegoutum.

Nolle Wypke, geboren op  op 31 oktober 1919 in Tjerkwerd, zoon van  Marten Bruinsma. Op woensdag 11 april 1945 was een groep mensen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten bezig een wegversperring aan te brengen.

Toen de bezetter plotseling verscheen, vluchtten de mannen. Vervolgens gingen de Duitse soldaten de boerderij van Bruinsma binnen en schoten boer Marten Bruinsma en zijn zoon Nolle dood. Beiden werden begraven op de N.H. begraafplaats te Scharnegoutum.

Nolle Wypke Bruinsma

Oorlogsverhaal van Liekele Wiersma.

Uit het Sneeker Nieuwsblad van 14 april 2004: “Op de werf van Boomsma werden sabotageacties besproken die de volgende nacht uitgevoerd zouden worden. De groep zou ijzeren pennen in de weg plaatsen om het Duitse verkeer lam te leggen. Verder was het de bedoeling om de spoorrails bij Scharnegoutum op te breken en de Leeuwarderweg te blokkeren door bomen langs de weg om te zagen.

In de nacht van 11 op 12 april stond de sabotagegroep op de Leeuwarderweg ter hoogte van de kruising Speers. We waren bezig met het omzagen van bomen om de weg te blokkeren. “Doede Boomsma: “Wy wiene al aardich opsketten doe’t fanύt de rjochting Snits in auto oankaam. Wy giene yn dekking en wachten ôf wat der barde soe. Ik stie mei Chris Hofing op ‘e dyk mei de
stengun en hângranaten yn’e bûse ynienen each yn each mei in groep Dύtse soldaten op’e fyts. Hja sprongen fan de fyts en ik tocht: wy geane der oan.

Sûnder nei te tinken rôpen wy tjin elkoar: sjitte. Ik ha in hiel magazijn fan tritich patroanen leegsketten en dat hie Chris ek dien. Der binne doe fiif Dύtsers om it libben kommen en der rekken in soad ferwûne.” De schietpartij bleef echter niet zonder consequenties. Boer Bruinsma die op de kruising van de Speersterdyk woonde werd als represaille samen met zijn zoon gefusilleerd.

Oorlogsverhaal
PDF – 624,6 KB 674 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.