De lijst met leden van en betrokkenen bij het verzet in Kollumerland in 1944-1945 |2|

Op alfabetische volgorde:

Leden van de hele groep Kollumerland van de NBS april 1945 (versie 2 okt. 2022)

51 Rommert Adema: gr.2

66 Harm Alzerda: gr.3 Kollumerzwaag

52 Auke Attema: gr.2

Piebe Bakker, zijn boerderij bij Kollumer Oudzijl was de uitgangsbasis voor de verzetsgroepen bij DNZ en Soensterdijk. Hij had ook nog onderduikers in huis. Samen met Drewes Cremer uit Kollum heeft hij onderduiker Ruurd de Boer op de fiets bevrijd in Vries in Drente waar Ruurd te werk was gesteld door de Duitsers.

46 ds. Koop Baptist, predikant Baptistengemeente Zwagerveen maar ook koerier Schuilnaam “Kobra”.

30 Gosse W. Beerda, contactman en mede leiding verzet  adres Kollumerzwaag 7 *20-06-1915 †05-12-1965. Hij was timmerman en had een houthandel waar ook opslag van wapens op zijn bedrijf. Schuilnaam “Houtman”. Zie toegevoegd stuk betreffende een deel van de mensen in de lijst onderaan deze pagina

Minze. Benedictus, boerderij aan de Lageweg bij Kollumerpomp en pauzeplaats voor groep 4. Broer van Rindert Benedictus.

Rindert Benedictus, boerderij in Aalsum, ten noorden van Dokkum, waar de wapendropping plaats vonden, broer van Mindert/Minze

†  Gerrit Bleeker,  toegev. gr.3 geb. 1909 gesneuveld 15 april 1945 getr. en 3 kind. Hij was kandidaat-notaris in Leeuwarden en daar al in het verzet bij de OD. In 1945 ondergedoken met vrouw en 3 kleine kinderen in Kollum bij zijn schoonvader Klaas Stuur en toegetreden tot de verzetsgroep.

41 Aukje de Boer, gr 4 koerierster

04 Bonne de Boer, plv cdt groep 1 Burum

26 Jabik (Jacob) de Boer, gr.2 Oudwoude Wyegeast 123?

40 Wieb de Boer, gr 4 koerierster

69 Michiel Boersma, gr 2

60 Sierk Bosgraaf, Sab-gr

Arend Bosma, wel op monument

19 Wietse Bosma, gr.3 Zwagerveen 97

59 Roelof Bouwstra, gr 4

65 Harm Brandsma, gr 3 adres in 1947 zuivelfabriek de Vlijt Rouveen, (werkte later voor Unicef en richtte voor hen melkfabrieken op in Nigeria, Kenia en India) Getr.met Leah Betsy (Lia)Peereboom , (joodse onderduikster uit Amsterdam) 2 kinderen Rozer en Rients Mark. Woont 1970 in Doorwerth

29 Jan Brens, gr.cdt groep 2

†   Heine de Bruin, plv gr.cdt groep 2 Oudwoude geb. 1920 getr en 1 kind gesneuveld laatste dag 16 april bij Kollum, bij de Willem Loréweg

W. de Bruin, boerderij wapendepot Oudgeest Sab-gr

68 Marten Buist, gr.2

Kornelis Jurjen van Deen, wel op monument; dokter in Kollum noodlazaret met tandarts Kraak en verpleegster Boukje van der Horn (was ze misschien vrouw of dochter van Feike of Tymen van der Horn?)

15 Anne B. Dijkstra, Sab-gr

63 Bokke Dijkstra, Sab-gr Triemen

57 Jitze (Tjisse) Dijkstra, gr 4

33 Karst Dijkstra, gr 1

6  Pieter Douma, gr.cdt groep 4 had boerderij op Kollumerpomp

Jan Ebbinge, gr 2

Doede Ferwerda, wel op monument. Assistent. van huisarts dr Theo de Jager te Kollum. Hij vervoerd ’s-nachts ook wel de voor het verzet gedropte wapens in de auto van de dokter.

3 Wiemer Folkertsma, gr.1 onderwijzer Augustinusga

1 Uilke Ganzinga, alg cdt  Gem OL. Operatieleider †1953 schuilnaam de Jong. Wonend: Zandbulten 99  nu Ganzingawei 17. De straat is na zijn dood naar hem vernoemd.

†  Jacob de Graaf, gr 4 Kollumerpomp Geb.1902 Kollum, Getr en 4 kinderen. Woonde in Kollumerpomp (waar een straat naar hem is vernoemd) en werkte daar op de boerderij van Pieter Douma, de gr.cdt van gr.4. Gesneuveld 15 april 1945.

Johannes.van der Graaf, Politiechef Kollum en chef van Tilstra, liet rapporten verdwijnen

Klaas de Groot, verzamelboerderij gr 2 en 3 aan de Muntsewei 2, de weg tussen Veenklooster en de trekvaart bij Oudwoude. Waar Germ Meijer coördineert.

Ate Wesselius Haan, wel op monument. Was in 1950 wnd Commissaris van de Koningin in Friesland

62 Lieuwe Hansma, Sab-gr.*26-08-1911 Eestrum †22-04-2005 Giekerk. Woonde in Zwagerveen en Kollumerzwaag getr. met Johanna Anna Nicolai

Ds. Hazenberg. Zie toegevoegd stuk betreffende een deel van de mensen in de lijst onderaan deze pagina

43 Ettie Hoekstra, gr 4 Koerierster, dochter van Willem Hoekstra. Ze was eerst in huis bij Tilstra en later “assistente” bij dr Deen in Kollum.

Willem Hoekstra, gr 3 door schouder geschoten eerste nacht. Niet op foto dus. Was vrachtrijder en woont op de Koarte Loane Zwagerveen. Werkt later bij Ganzinga op de Generaal Kruls, de douaneboot in Harlingen/Oostmahorn

18 Tjipke Hooff, cdt Sab-groep Oudwoude

67 Feike van der Horn, gr 2 Kollumerzwaag

12 Tymen van der Horn, Sab-gr

Louwinus Huizenga, ntb

36 Reinder Jacobs, gr 4  of is het toch Reinder Jacobi?

Theo de Jager, huisarts in Kollum (niet op de foto) Zie toegevoegd stuk betreffende een deel van de mensen in de lijst onderaan deze pagina

61 Jan de Jong, plvv cdt Sab-gr

Okke Kerkstra, gr 1  Munnekezijl?  Niet op foto

44 Haije Klijnstra, gr 2 (of toch Kleinstra uit Zwagerveen? Die woonde in 1947 Pelikaanstraat 3 Leeuwarden

27 Roelof Kloosterman, tijdens gevechten toegevoegd

55 Hendrik (Henk) Knot, gr 1

32 Jan Knot, gr 1

05 Jacob (Jaap) Knot, gr 1

11 Hendrik (Hennie) Koets, tijdens gevechten toegevoegd

23 Anne Korporaal, gr 3 ook ordonans/koerier Zandbulten 57 of 74 geb. 17-06-1910

Evert Kronemeijer, ntb

Eke Kruisinga, Zie toegevoegd stuk betreffende een deel van de mensen in de lijst onderaan deze pagina

9 Wopkje Kuiken, gr 4 Koerierster

Harm Kuipers, gr 1 wel op monument, niet op de foto

2 Karst Kuipers, cdt groep 1

Sjoerd Kuitert, boerderij 2e verzamelpunt Pikweg

14 Jettie Kuitert, dochter van Sjoerd?

47 Wieger Leegsma, plvv cdt gr.3 en opslag wapens boerderij Veenklooster 44 is nu Kleasterwei 23 Veenklooster *28-09-1915 †02-09-1991

20 Jan Luinstra, gr.3 Zwagerveen 96

31 Germ M. Meijer, plvv alg. Cdt en Operatieleider schuilnaam “Lammertsma”.

Roel Meijer, verder onbekend maar wel bij de groep opgepakte op 1 januari 1945  Zie ook toegevoegd stuk achteraan de lijst. Misschien was hij toevallig bij Gosse?

64 Willem Meijer, gr.3 Kollumerzwaag 3

34 Jan Mosselman, gr 1

48 Ebele Mulder, gr.3 Zandbulten (woonde in 1947 op nr.99, het oude huis van  Ganzinga!).

13 Betty Nicolai, ntb

Pieter Offringa, ntb

7 Jitze van der Ploeg, gr 4

35 Klaas Pompstra, gr 4

Jacob Postma, wel op monument

22 Kornelis (Kees) Postma, gr.3 Zandbulten 61

†  Pieter Postma, Sab.gr Kollumerzwaag geb.1913 getr. 3 kind. Gesneuveld 15 april 1945

Wilhelmus Rouwé, ntb

42 Berend Sangers, Sab.gr Oudwoude *1913 Oudwoude †1969 Oudwoude. Smid aan de Jan Binneswei Oudwoude broer van Sipke

38 Sipke Sangers, Sab.gr Oudwoude *1918 Oudwoude †1993 Oudwoude broer van Berend

50 Klaas van der Schaaf, gr 2

Jacob Scheffel, gr.3 zwaargewond Zwagerveen 94 niet op foto dus.

17 Douwe Tilstra, wachtmeester rijkspolitie Kollum ook Adviseur en verkenner schuilnaam “Kale”.

45 Hilke J (Hille) Veenstra, gr.3 onderwijzer Kollumerzwaag 6. Zie toegevoegd stuk betreffende een deel van de mensen in de lijst onderaan deze pagina

16 Jacob (Jaap) Veenstra, gr.2

Veenstra,  boerderij op de Goudberg opslag wapens gr.1 en gr.4

49 Hendrik van der Velde, gr 1

28 Eerde Vellenga, gr 2

21 Floris Venema, gr 3 Kollumerzwaag 110

Griet de Vries, onderduikadres voor Ganzinga aan de Trekvaart

Jan de Vries, man van Griet?

Isaak de Vries, hoofd van Chr. ULO Kollum. Had de leiding bij de onthulling van  het monument in 1950, Hij werd als reservekapitein uit het Nederlandse  leger van voor de oorlog, aan het eind van de oorlog commandant van de  NBS in de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland. Had wel een Joodse onderduikster in huis maar verder is er vreemd genoeg van hem  geen actieve deelname aan het verzet in Kollumerland eo te vinden.

53 Riemer de Vries, gr 1

56 Willem de Vries, gr 1

10 Edzo Hendrik Waterbolk, plv cdt gr. 4

24 Hendrik Wentink, cdt groep 3, door arm geschoten. Zandbulten *1911 †1970 “In de kost” van 1943-1945 bij Uilke Ganzinga Zandbulten 99  nu  Ganzingawei 17. Zijn vrouw Martha W. (mijn moeder dus) was  vanaf 1944 ondergebracht bij de broer van Uilke in Anjum.

58 Durk Wouda, gr 4

37 Jan Wijma, tijdens de gevechten toegevoegd

25 Willem Zeldenrust, tijdens de gevechten toegevoegd

8 Johannes Zuidersma, gr 4

54 Luth (Luiten) Zuidersma, gr 1

Toegevoegd stuk betreffende een deel van de mensen in de lijst

Op nieuwjaarsdag 1945 werd een groep betrokkenen opgepakt en opgesloten in Leeuwarden, eerst in de Spaarbank en later in het Huis van Bewaring.

Ze waren verraden door een dienstmeisje bij Beerda die een nichtje was van landwachter Hendrik Nauta. Ze waren genoemd als regelmatige bezoekers van Gosse Beerda terwijl ze er kennelijk niet waren om hout te kopen. Ze werden wel verhoord maar ze hadden allemaal een goed verhaal om hun bezoeken aan Beerda te verklaren en er werd kennelijk niets ontdekt en bewezen. Eind januari waren ze allen weer vrij

Het ging om Gosse Beerda zelf, Hinne Riemersma hfd van de school in Kollumerzwaag, Roel Meijer, Eke Kruisinga, ds Hazenberg , Uilke Ganzinga, dokter Theo de Jager, en Hilke Veenstra, onderwijzer. Ze werden bij elkaar opgesloten en hadden dus alle gelegenheid om hun verhalen op elkaar af te stemmen en na te denken over hun antwoorden waarom ze zo nodig regelmatig bij Gosse langs moesten.

Dokter de Jager, Roel en Eke mogen gelijk al de volgende dag weer naar huis. De Jager had mogelijk als huisarts in Kollum een goede relatie met burgemeester Feitsma van Kollum ?

Ds Hazenberg en Veenstra worden na een week verhoord en worden dan naar Drente gebracht om graafwerk te doen. Ze zijn daar binnen de kortste keren verdwenen en duiken onder.

Eind januari worden Ganzinga en Riemersma verhoord. Ze blijven bij hun verhaal en worden vrijgelaten. Beerda moet nog een week langer blijven.

Als hij ook weer vrij is duiken Beerda en Ganzinga direct onder voor alle zekerheid. Ganzinga gaat naar Griet de Vries aan de Trekvaart bij Triemen, mevr. Ganzinga en hun twee jonge kinderen Syvert en Jaap gaan naar haar zwager Willem Ganzinga in Anjum.

Ganzinga en Beerda blijven allebei daarna overigens wel zeer actief in deze eindfase van de oorlog.

Reactie plaatsen

Reacties

Hendrik F. Hansma
2 jaar geleden

Het hoofd der Chr. School dhr. H. Riemersma heeft vrij veel documentatie bewaard.
De erven (familie) hebben dit nog in bezit, maar weten niet of dit nog van belang is voor de historie.(Wij hebben het mogen inzien).

H.F.Hansma