Beer, Ids de

Ids. de Beer, (koopman) geboren op 7 juni 1916 te Nes, overleden op 2 februari 1945 te Leeuwarden.

De Beer was handelsreiziger en woonde in Nes. Hij was lid van de LO van Dokkum. Zijn verzetsnaam was "Viervoeter". Nadat door een massa executie aan de Woudweg te Dokkum twintig gevangenen op 22 januari 1945 waren doodgeschoten, zochten alle verzetsmensen uit de regio zo snel mogelijk een veilig heenkomen en doken onder. Ook De Beer stond op de lijst met gezochte en werd uiteindelijk op 2 februari ontdekt op een schuiladres in Leeuwarden.

Hij poogde te vluchten, maar werd neergeschoten en overleed nog diezelfde dag aan zijn verwondingen. (Wiebe Baron zat ook in het verzet, op 22 januari 1945 is hij aan de dood ontsnapt, maar Ids de Beer werd doodgeschoten voor de ogen van de vrouw van Wiebe Baron).
De Beer was gereformeerd en handelde vanuit zijn Bijbelse overtuigingen tegen het onrecht. Hij was getrouwd en liet een vrouw en twee kinderen na. Hij ligt begraven op de Hervormde Begraafplaats te Nes. In dit dorp is voor hem en anderen een gedenkteken opgericht.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.