Klok, Jacob

Jakob Klok, Nederlands politicus, geboren op 4 februari 1893 te Nieuw-Scheemda, overleden op 6 augustus 1984 te Beetsterzwaag, zoon van zoon van Karst Klok en Weia Penning. Gehuwd met Aukje Anna Blumers


Hij was hoofd der school in Burdaard (1917-1923) en Akkerwoude (1923-47), waarnemend burgemeester van Kollumerland c.a. (april 1945-februari 1946) , burgemeester van Het Bildt (1947-1958). Vanaf 1935 had hij voor de SDAP, later voor de PvdA, zitting in de Provinciale Staten van Fryslân, vanaf 1955 als fractievoorzitter.

In de Tweede Wereldoorlog speelde hij in Dantumadeel een belangrijke rol in het verzet.
Het verzet van Jakob Klok tegen de Duitse bezetter begon geleidelijk en beperkte zich aanvankelijk tot illegale bijeenkomsten met SDAP-’ers. Later zocht hij op verzoek van het verzet adressen voor onderduikers die hij vaak ook zelf onderbracht, op meestal wat meer afgelegen boerderijen. Veel boeren gaven ondanks de gevaren gevolg aan de vraag van de alom bekende hoofdmeester. In dezelfde tijd begon hij met het ophalen van geld voor de vrouwen van onderduikers die vaak onverzorgd moesten achterblijven. Daarbij hoorde ook het ‘versieren’ van bonkaarten in verband met de levensmiddelen-rantsoenering (distributie) en het vervalsen van identiteitsbewijzen.

Werkte hij aanvankelijk in z’n eentje, eind 1942, begin 1943, nam het verzet een hardere en meer gestructureerde vorm aan. Samen met timmerman-aannemer Klaas Wijbenga uit De Valom en gemeenteambtenaar Douwe de Vries in Murmerwoude vormde Klok een driemanschap dat leiding gaf aan de illegale activiteiten in Dantumadeel, met een heel netwerk van medewerkers. Binnen het driemanschap was Klok belast met onderduikers en alles wat daarbij hoorde. Door hemzelf of via hem werden tientallen veelal joodse onderduikers ondergebracht op veilige adressen. Zelf ‘logeerde’ hij in verband met de veiligheid in deze tijd op meer dan vijfentwintig verschillende adressen.

Jakob Klok nam met acht andere verzetsstrijders ook het besluit tot het doodvonnis voor de verrader Frans Vergonet, wat hem ondanks de noodzakelijkheid ervan zeer aangreep. Vergonet werd kort daarna in Groningen door de Groninger student Reint Dijkema doodgeschoten. Het vertrouwen dat Klok in de gemeenschap genoot, heeft hem in meermalen voor arrestatie behoed. Meer dan eens werd hij tijdig door buren of door (oud-)leerlingen voor dreigend gevaar gewaarschuwd. Soms was er alleen nog tijd om de graanvelden ver achter de schoolmeesterswoning in te vluchten en daar de nacht door te brengen. In januari 1945 werd het gevaar te groot en moest hij definitief verdwijnen, tot 14 april 1945 toen Dantumadeel bevrijd werd.
Bron en meer: nl.wikipedia.org

Zie ook: publieke-kunst.keunstwurk.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.