Brouwer, Hotze

Hotze Brouwer, geboren 28 mei 1910 te Akmarijp, overleden op 17 maart 1945 te Doniga.

Hotze Brouwer

Als veehouder op de Beatrixhoeve te Haskerhorne bij het Nannewijd had Brouwer een aandeel in het verbergen van de daar gedropte wapens in zijn boerderij. Verder was hij medewerker van de LO in de gemeente Haskerland.

De slagzin die bij dit droppingsveld werd gebruikt, luidde: 'Wie de schoen past, trekke hem aan'. Brouwer werd op 8 februari 1945 gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis Crackstate in Heerenveen. Op 17 maart 1945 werd hij naar Doniaga overgebracht en daar samen met negen andere politieke gevangenen gefusilleerd. Brouwer werd begraven op de Hervormde begraafplaats in Haskerhorne. Op de muur van de toren van de Hervormde kerk aan de Midstraat in Joure is een gedenkteken voor hem aangebracht.

Hotze Brouwer

Op 16 maart 1945 waren SS-Unterwachtmeister van de Wasserschutzpolizei Foppe Kootstra (15 februari 1919) en Duitse Revieroberwachtmeister Paul Platt (28 juni 1910) op zoek naar voedsel, in de wijde omgeving van Lemmer. Zo kwamen ze om 14.00 uur aan bij de boerderij van Michiel en Sytske Schotanus aan de Wielewei in Doniaga. Daar was net een koe geslacht, in aanwezigheid van verzetsmensen. Kootstra en Platt namen grote bouten mee achterop de fiets, slachter Frans Spijkerman moest mee als gijzelaar. Na wat overleg zetten de verzetsmensen de achtervolging in, die ertoe leidde dat Platt en Kootstra dood in de weilanden achterbleven. ,,Wat se (het verzet, red.) dienen wie efternei besjoen hiel dom’’, zou boerin Sytske jaren later zeggen.

Represailles bleven niet uit. Iedereen, ook de boer, moest onderduiken, de boerderij werd door de Duitsers in brand gestoken. De volgende dag, 17 maart 1945, werden er tien opgepakte verzetsmensen, waaronder Hotze Brouwer, naar de boerderij ruïne in Doniaga gebracht en gefusilleerd. Ze waren eigenlijk op transport gezet naar Amersfoort, maar dat was bij Meppel blijven steken. De tien die werden doodgeschoten, waren vader en zoon Siebe (63) en Dirk (23) de Ruiter, Oudehaske, Jeen Hornstra (44), Wyckel, Albert Koopman (28) Echten, Wiepke Hof (28), Echternerbrug, Roelof Knol (22), Meppel, Hotze Brouwer (34), Haskerhorne, zijn onderduiker Thomas Kuurstra (21), Harlingen, Yde Bouke Yntema (43), Hemelum en Jelle Boersma (34), Katlijk.

Volgens de overlevering weigerden ze de blinddoek, en in plaats van ,,Heil Hitler!’’, wat ze moesten zeggen, zeiden ze ,,Leve de koningin!’’ Net als bij alle executies rond deze tijd moesten de lichamen een dag blijven liggen waar ze waren gevallen. Ze werden aanvankelijk begraven op de begraafplaats in Sint Nicolaasga, maar na de bevrijding volgden herbegrafenissen op hun eigen dorp.

Hotze Brouwer werd begraven op de Nederlands Hervormde begraafplaats in Haskerhorne.

Hotze Brouwer wordt genoemd op een gedenksteen aan de noordmuur van de toren van de Nederlands Hervormde Kerk in Joure en op een gedenkzuil in Sint Nicolaasga. In Haskerhorne is een straat naar hem vernoemd

In 1948 is de boerderij herbouwd, waarbij in de muur een gedenksteentje is gemetseld van De Nederlandse Leeuw die uit de vlammen is herrezen.

Bron: Stichting Sneek

Reactie plaatsen

Reacties

Sietse Nagel
4 jaar geleden

Er staan twee pasfoto's bij Hotze Brouwer. De bovenste foto is volgens mij Harmen Brouwer, die noorderlijker actief was. Ik neem aan dat de tweede foto de echte Hotze Brouwer betreft.

Roelie Spanjaard-Visser
4 jaar geleden

U heeft gelijk mijnheer Nagel, hartelijk dank!