Yntema, Yde Bouke

Yde (Iede) Bouke Yntema, geboren op 27 februari 1902 te Hemelum, overleden op 17 maart 1945 te Doniaga, zoon van Bauke Yntema en Siementje Schotanus.


Na de meidagen van 1940 liet hij 'Hâld moed' op het toegangshek naar zijn boerderij schilderen. (Zijn zoon hield na de oorlog deze opbeurende tekst van zijn vader in ere. Op het later vernieuwde ijzeren hek is die tekst namelijk weer aangebracht) Tijdens de bezetting 1940-1945 diende de boerderij van de familie Yntema als bergplaats voor wapens en munitie voor het verzet. Verder verleende Yntema medewerking aan wapentransporten.

Yntema had ook tijdens de oorlog altijd de vlag op de boerderij als het de verjaardag van koningin Wilhelmina was (31 aug.) Toen het bericht kwam dat er een inval van de Sicherheitsdienst werd verwacht, weigerde Yntema onder te duiken, omdat op elk moment zijn tweede kind geboren kon worden, ook na de geboorte van zijn kind dook hij niet onder, omdat hij zijn vrouw niet in de steek wilde laten (Het kindje was vrijwel direct na de geboorte overleden).

Toen Yntema voor de tweede maal werd gewaarschuwd, wilde de boer zijn vrouw niet in deze verdrietige omstandigheden alleen laten. Op 20 februari 1945 haalde de SD hem op voor verhoor op het SD-bolwerk Crackstate in Heerenveen. Ondanks mishandelingen gaf hij geen informatie over anderen prijs. Met negen lotgenoten werd hij gefusilleerd. Yntema werd begraven op de N.H. begraafplaats in Hemelum.

Reactie plaatsen

Reacties

B.Meter
3 jaar geleden

In een boek , titel vergeten, staat vermeld ,dat een slager in de buurt van Lemmer clandestien aan het slachten was en plotseling bezoek kreeg van een duitse militair die hij terstond om het leven bracht.Als repressaile werd hij met enige lotgenoten op 20-2-45gefusileerd. Ken U de titel van boek? En is het nog te koop?
waar kan ik dit boek nog kopen?

Roelie Spanjaard-Visser
3 jaar geleden

Waarschijnlijk is het op deze pagina te lezen? het boek zou ik niet weten https://www.spanvis.com/lemsterland-dfm/oorlog-lemmer-lemsterland/lemsterland-in-verzet-1-1 of https://www.spanvis.com/lemsterland-dfm/oorlog-lemmer-lemsterland/straatnamen-zijn-ook-monumenten