Sierksma, Fokke: 1917

Fokke Sierksma, geboren op 30 mei 1917 te Dantumawoude, overleden op 22 augustus 1977 te Leiden, zoon van Rypke Fokkes Sierksma en Janke Theodorus Krol. Gehuwd met Sjoukje Geertruida Tjepkema 


Fokke Sierksma werd geboren op 30 mei 1917 in Dantumawoude nabij Dokkum. Als kind en opgroeiende jongen verbleef hij vaak op de boerderij van zijn grootouders in Reitsum, zodat de indrukken van zijn jeugd verbonden bleven met het ongerepte leven op het Friese platteland. Na het gymnasium in Leeuwarden doorlopen te hebben ging hij theologie studeren in Groningen, waar hij de invloed onderging van de theoloog en godsdiensthistoricus Gerardus van der Leeuw en van de wijsgerig antropoloog Helmuth Plessner.

Tijdens de Duitse bezetting raakte de jonge Sierksma betrokken bij verzetswerk en zijn ervaringen in de illegaliteit bepaalden definitief zijn mensbeeld. De roman Grensconflict (1948) geeft de geestelijke druk weer waaraan hij blootstond als bemanningslid van een verzetspost, waar afgetapte verhoren op het hoofdkwartier van de Duitse Sicherheitsdienst werden afgeluisterd.

Inmiddels was hij in 1944 getrouwd met Sjoukje Geertruida Tjepkema, zijn levensgezellin. In hetzelfde jaar was hij nauw betrokken bij de oprichting van het ondergrondse literaire tijdschrift Podium, waarvan de opbrengsten ten goede kwamen aan het verzet. Na de oorlog zette hij zijn redactionele activiteiten voort en maakte hij naam als scherpzinnig essayist met onder andere de bundel Schoonheid als eigenbelang (1948). In Tussen twee vuren. Een pamflet en een essay (1952) nam hij stelling tegen de kritiek van theologische zijde op Vestdijks De toekomst der religie. Ook schonk hij aandacht aan de Friese letterkunde in zijn radiolezingen voor de Regionale Omroep Noord en in zijn essay Bern van de ierde (1953) over de dichter Obe Postma.
Bibliografie samengesteld door H.L. Beck herzien en uitgebreid door R.A. Ubbink

Lees verder: www.sirkwy.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.