Zee, Wiepke van der

Wiepke van der Zee, ambtenaar ter secretarie, geboren op 6 mei 1918 te Hindeloopen, overleden op 6 juni 1944 te Overveen, zoon van Sjirk van der Zee en Afke Talhout


In de Tweede Wereldoorlog speelden het gemeentebestuur en de gemeenteambtenaren van Oosterhesselen een belangrijke rol in het verzet. Wethouder Johannes Post uit Nieuwlande hielp vele joden met onderduiken in zijn dorp en was ook betrokken bij verzetsacties in het westen van het land.

Burgemeester Cornelis de Kock gaf leiding aan het gemeentebestuur, dat probeerde zoveel mogelijk mensen uit handen van de Duitsers te houden. In de zomer van 1944 werd De Kock door de SS opgepakt en zogenaamd voor verhoor meegenomen naar Assen, maar even later halverwege Oosterhesselen en Meppen op straat doodgeschoten.

Wiepke zat in het verzet van Oosterhesselen en de KP. Wiepke is gearresteerd op 22 maart 1944 tengevolge van andere arrestaties. Met acht andere illegale werkers werd hij door het Polizeistandgericht in ’s-Hertogenbosch ter dood veroordeeld en daarna gefusilleerd.

De namen van de acht veroordeelden wegens steun aan de voornoemde verzetsorganisatie zijn: de gemeenteambtenaar Markus Assies (25) uit Assen, de gemeenteambtenaar Albert Rozema (30) uit Hoogeveen, de postbeambte Hendrik Raat (23) uit Hoogeveen, de distributieambtenaar Marinus Veth (24) uit Papendrecht, de tuinman Albert van der Ziel (21) uit Zandeweer, de toneelspeler Henry van Ees (21) uit Den Haag, de verzekeringsagent Christiaan Diemel (30) uit Leiden en de meubelmaker Adriaan de Rijks (23) uit Gouda.

Hij viel voor vrijheid en recht. Deze tekst en de woorden: Rust zacht, lieve jongen, sieren de grafsteen van Wiepke van der Zee, op de Erebegraafplaats te Bloemendaal.

● Weekblad 'De Zwerver'

Wiepke van der Zee, werd 6 Mei 1918 te Hindeloopen geboren. Als secretarisambtenaar in
de gemeente Oosterhesselen (Dr.) was hij zeer gezien.

Eerlijk en oprecht als hij was, stak hij zijn afschuw voor alles, wat Duits was niet onder stoelen of banken. Weldra kwam hij dan ook in aanraking met de leiders van het verzet in Drenthe. Hij beschouwde het illegale werk als een vaderlandse plicht.

Hij was steeds bereid, om alles te doen, wat de Duitsers schade kon berokkenen en verrichtte
dan ook geweldig veel illegaal werk, zoals falsificatie, hulp aan onderduikers, pilotenhulp enz. Spoedig kwam hij ook in aanraking met het KP-werk. Door zijn toedoen werd het Distributiekantoor te Zwinderen ontlast van de bonnenvoorraad.

Een nieuwe kraak was in voorbereiding, toen hij in de klauwen van de SD viel. Door foltering van
een medewerker, werd zijn naam genoemd. Typerend voor de standvastigheid van zijn karakter was wel het feit, dat hij bij de verhoren van de SD, waarvan de manier, waarop deze geschiedde aan een ieder bekend zijn, geen enkele naam heeft genoemd. Dit heeft velen het leven gered, want wat had hij veel kunnen vertellen. Hij moest echter zijn trouw aan het Vaderland en zijn vrienden met de dood bekopen.

Groot was de verslagenheid, toen, nadat hij enkele maanden in Amersfoort en Vught had gezeten, via de dagbladen ons het bericht bereikte, dat Wiepke van der Zee op 6 juni 1944 was
gefusilleerd.

Op het Eregrafhof te Bloemendaal is hij, die tot de bloem van het verzet behoorde, ter ruste
gelegd. Het Vaderland verloor in hem een van haar beste zonen.

Wiepke, in de gedachten van je oud medewerkers zul- je steeds als een trouwe vriend en een
held blijven voortleven.

Z. S. J. B.

Reactie plaatsen

Reacties

Jac. Schepers
3 jaar geleden

Feb 2020 WIEPKE VAN DER ZEE HERINNERT OP LEDENVERGADERING IJSVERENIGING DE PANDIJK OOSTERHESSELEN

Beitj Huismans
5 jaar geleden

Dit is mijn ook, de broer van mijn moeder