Lever, Hendrik Jacob

Hendrik Jacob Lever (sr), geboren op 16 juni 1891 te Groningen, overleden op 8 maart 1945 te Dachau, zoon van Jan Lever en Martha Alberts. Gehuwd met Berendiena Niemeijer.

Uit dit huwelijk drie kinderen *Jan, Hendrik en Meta


In de Tweede Wereldoorlog leverde in Friesland een „knokploeg Lever" verzet tegen de Duitse bezetter. De kern van deze verzetsgroep werd gevormd door oprichter Santema (Scharnegoutum, 2 maart 1902 – Vught, 10 augustus 1944), Hendrik Jacob Lever Sr. en diens drie kinderen, Jan Lever (11-08-1922/21-07-1944), Hendrik Jacob Lever Jr. (26-12-1923/18-08-1944) en Meta Lever (1928). Jan Lever ging naar Groningen. Bij een overval in Delfzijl is hij tijdens een vuurgevecht met de Duitsers bij Ezinge om het leven gekomen

September 1945: SNEEK. Onder de velen die in de jaren van bezetting hun leven geofferd hebben in den strijd tegen den overweldiger, behoorden ook de heer Hendrik Jacob Lever en zijn beide zoons Jan en Hendrik, gewoond hebbende te Sneek. De vader overleed 8 maart 1945 in het concentratiekamp te Dachau (aankomst Dachau 26 mei 1944), Jan Lever werd 21 Juli 1944 tijdens een gevecht met de Grüne Polizel te Eenrum doodgeschoten en Hendrik werd 18 Aug. 1944 te Vught gefusilleerd.

Het stoffelijk overschot van Jan Lever, die, hoe jong hij ook was, een zeer vooraanstaande plaats in de verzetsbeweging, eerst in Friesland, daarna in Groningen, heeft ingenomen, werd Woensdagmiddag onder, zeer grote belangstelling op de Alg. Begraafplaats alhier opnieuw ter aarde besteld, nadat vooraf een lijkdienst was gehouden in Aere Perennius, waarbij Ds. F. Guillaume Pred. alhier, die ook vele jaren in Dachau gevangen heeft gezeten, voorging.

Een achttal sprekers voerden het woord. De oudste broer van de heer H. J. Lever dankte voor de belangstelling, in het bijzonder den heer en mevr. Molenkamp te Eenrum, bij wiens woning Jan Lever werd doodgeschoten. Op zijn verzoek zongen allen het Lutherlied: „Een vaste burcht is onze God", waarmee deze plechtigheid besloten werd.

Jan Lever (jr.) (schuilnaam Jan de Boer) geboren op 11 augustus 1922 te Groningen, overleden op 21 juli 1944 te Eenrum.

Hendrik Jacob Lever, geboren op 26 december 1923 te Groningen, overleden op 18 augustus 1944 te Vught

Friesch dagblad: 30-06-1945

Meta Martha Lever (Groningen, 1928) was een Nederlands verzetsstrijdster ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Als dochter van Hendrik Lever, boekhandelaar, verhuisde Meta in 1931 met haar ouders, opa en broers Henk en Jan naar Sneek. Hier betrokken ze een woning aan het Kleinzand. Lever was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de Groep Lever, die onder meer verantwoordelijk was voor de verspreiding van illegale bladen als Vrij Nederland en Trouw. Ook pleegde de groep overvallen en werden onderduikers aan verblijfsplaatsen geholpen.

Meta Lever heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd.

Zij onthulde op 4 mei 1950 het Oorlogsmonument van Sneek. In hun voormalige woonhuis aan het Kleinzand, nu onderdeel van het Fries Scheepvaartmuseum, onthulde zij op 7 april 2006 een plaquette ter herinnering aan de verzetsactiviteiten van haar familie. Daarnaast is de Famylje Leverstrjitte naar de familie vernoemd.

Nieuwsblad van het Noorden 1885

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.