Wagenaar, Tjalling

Tjalling Wagenaar, Hoofdcommies gemeentesecretarie Smallingerland, geboren op 17 februari 1908 te Tolkamer, overleden op 16 oktober 1944 te Neuengamme, zoon van Hendrik Wagenaar en Maria Dijkstra. Gehuwd met Wilhelmina Mettina Gaastra


De gemeenteambtenaar was lid van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Ook was hij betrokken bij de uitgave van het illegale dagblad Vrij Nederland. In de nacht van 5 juli 1943 werd hij gevangen genomen tengevolge van arrestaties in de groep van Vrij Nederland. Daarbij werden de door hem verzorgde onderduikers gearresteerd. Via Groningen werd Wagenaar op transport gezet naar het concentratiekamp Neuengamme. Hier overleed hij op 16 oktober 1944. In Drachten is een straat naar hem genoemd.

● 1948: Burgemeester B. Hopperus Buma, herinnerde aan de nacht van de 5e Juli 1943 toen Wagenaar door de Duitsers werd gevangen genomen. Bezadigd in zijn oordeel, was deze bescheiden stille werker, in 't bijzonder voor de burgemeester, maar ook vele anderen steeds tot grote steun. Helaas, aldus de burgemeester, keerde deze oprechte vaderlander niet terug.

De gemeentesecretaris, de heer S. Israëls sprak waarderende woorden over de overledene. Namens de Stichting Friesland 1940—'45 sprak de heer L. Bosch, noemde Wagenaar iemand die op allerlei gebied in het verzet steeds zeer actief was. Door alle schuld op zich te nemen, heeft Wagenaar er toe bijgedragen, dat anderen die eveneens werden gearresteerd, weer zijn vrijgekomen.

Henk Wagenaar op 17 mei 2017

Reactie plaatsen

Reacties

Greet van der Molen
9 maanden geleden

8 september 2023 Voor Smellne's Erfskip doe ik onderzoek naar Tjalling Wagenaar. Daarom ben ik op zoek naar familieleden van hem.

Han Messie
5 jaar geleden

Laat alle bewoners van de Tjalling Wagenaarstraat in Drachten, die bescheiden maar grote held gedenken, wiens naam steeds langs hun huizen zweeft.
Zelf heb ik daar drie jaar gewoond als klein jongetje, in de jaren 1957/59, van mijn vijfde tot mijn achtste levensjaar.