Douma, Catrinus

Catrinus Douma, geboren op 6 juni 1917 te Ee (Oost-Dongeradeel), overleden (gefusilleerd) op 9 februari 1945 te Zaandam, zoon van Jan Douma en Elisabeth de Roos

Catrinus Douma

Catrinus Douma (Idsardi) was werkzaam als agent in zaaizaden en pootgoed. In 1943 werd hij rayonleider van de LO in de Wieringermeer. In dat kader was hij op velerlei terrein betrokken bij de hulpverlening aan onderduikers. Vanaf de herfst van 1944 regelde hij de uitbetaling van lonen aan stakende, ondergedoken spoorwegmannen. Op 31 januari 1945 werd hij gearresteerd en overgebracht naar Amsterdam.

Bron: Kroniek en Historisch Genootschap Wieringermeer, Kroniek nummer 50, jrg.16, 2008/2

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.