Wierda, Klaas Jan Wypcke

Klaas Jan Wypcke Wierda, geboren op 21 mei 1921 te Leeuwarden, overleden op 11 april 1945 te Dronrijp, zoon van Jan Wierda en Gerbina Eelcina Simonetta Ynzonides


KLAAS WIERDA.

Drie broers vielen op één dag.

11 April 1945. Deze datum staat in ons geheugen gegrift en zal nimmer worden vergeten. Vier dagen vóór de bevrijding van Friesland werden te Dronrijp dertien jonge mannen, zonder enige vorm van proces, als represaille, neergeveld.

De N.B.S. had die nacht opdracht gekregen om met hun sabotagehandelingen te beginnen. In het kader van deze handelingen moest ook de brug te Dronrijp worden onklaar gemaakt, om de Duitsers te beletten snel op de vlucht te slaan naar Holland.

Als represaille voor deze daad werd een groep van veertien jonge mannen, die waren gearresteerd, voor de beulen gesleept en bij diezelfde brug neergeknald. Eén der slachtoffers is als door een wonder gespaard gebleven; hij werd dood gewaand en alzo achtergelaten. Van vele van deze gevallenen was omtrent illegale actie bij de Duitsers niets bekend, terwijl er ook jongens bij waren, die totaal overal buiten stonden.

Echter waren er ook anderen. Wij noemen hier in het bijzonder onze L.O.-medewerker Klaas Wierda, schuilnaam Klaas Jr. Voor zijn ouders is de slag wel bijna ondragelijk geweest. Drie van de vier zonen in één slag ontrukt aan hun geliefden.

Drie van onze beste illegale werkers uit één gezin vonden samen de dood te Dronrijp op 11 April 1945,-vier dagen voor de bevrijding. Deze slag scheen schier te zwaar voor ons en in het bijzonder voor de ouders, broer en verloofde. Deze tragische gebeurtenis heeft wel in het bijzonder een domper gezet op onze bevrijdingsfeesten en zal dit steeds blijven doen.

Als er ooit een trio geweest is tijdens de bezetting, dat actief was, dan is het wel dit geweest. Welk een enorme activiteit ging er van deze broeders uit. Is het werk van Mark en Hiele van de laatste tijd te noemen, Klaas Jr. behoorde zeker bij de veteranen. Steeds vond zijn hand wel werk om den vijand afbreuk te doen.

Om zo eens enkele feiten te noemen. Toen de bange Nederlanders heel hard met hun radiotoestel naar de moffen liepen, daarbij hun aandeel in de strijd tegen de geallieerden vrijwillig leverde, was het Klaas, die de formulieren en de stempels uit de vingers van de moffenknechten haalde, daarbij even een paar van de beste toestellen meenemende.

Toen het werkadres van onze falsificaties werd opgerold, was het Klaas, die in dit pand stond, terwijl de moffen de hielen nog niet hadden gelicht, hierbij nog waardevol materiaal uit hun handen reddende.

Het laatste jaar was Klaas Jr. verbonden aan onze L.O.-Centrale Friesland. Veel en nuttig werk is in die tijd door Klaas verricht. Bij dit laatste werk heeft hij veel steun gehad van zijn jongeren broer Hiele, die eveneens altijd klaar stond om werk voor de L.O. uit te voeren.

Was er wel één adres, dat zo in de branding stond als dat van de Wierda's? Wanneer er iemand was, die moest onderduiken, een Ausweis hebben of persoonsbewijs, die financieel geholpen moest worden of van levensmiddelenbonnen moest worden voorzien, dan was het vaak: „Even naar de Wierda's, Klaas weet wel raad."

Ja, Klaas wist wel raad. 5 Jaren heeft Klaas op de bres gestaan om anderen te helpen; 5 jaren heeft Klaas in de voorste linies gevochten en is daar gevallen vier dagen voor de bevrijding.

Wij weten, dat deze vaderlandse held, die in het geloof heeft gestreden, ook in het geloof is gevallen. Hij zou niet willen, dat wij hem en zijn broers gaan wreken maar angstig vragen wij ons af, of wij onze verplichtingen ten opzichte van hen in deze tijd wel ten volle nakomen

Aan ons is de taak er voor te zorgen dat voor 100% kan gezegd worden: Zij vielen niet tevergeefs.

1946: Weekblad "De Zwerver'

AUKE.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.