Keestra, Minne

Minne Keestra, geboren op 5 februari 1918 te Marssum, overleden op 20 augustus 1942 te Nes (Ameland) zoon van Hendrik Rinderts Keestra en Jaantje Minnes de Vries


Tijdens de meidagen van 1940 was hij kok in Haarlem en gekazerneerd in de Groen van Prinstererschool aan het Leidseplein. Na een weigering om aan een Duitse militair te vertellen waar een door zijn werkgever A. Hengst, verborgen radio lag werd hij doodgeschoten. De familie Hengst luisterde regelmatig naar de verboden radio-uitzendingen van Radio Oranje vanuit Londen. De soldaat beval Keestra dat hij binnen vijf minuten moest zeggen waar het apparaat zich bevond. Zo niet, dan zou hij worden doodgeschoten. Keestra bleef weigeren, waarop de militair zijn ultimatum inderdaad uitvoerde. Zijn commandant sprak destijds schande uit over dit nodeloze geweld. Voor straf is de executeur naar het Oostfront in Rusland gestuurd en daar gesneuveld.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.