Haitsma, Hendrik

Hendrik Haitsma, geboren op 20 augustus 1891 te Arum, overleden op 25-04-1945 te Siegburg.

Hendrik was in de oorlog gemeentesecretaris van Bolsward, en werkte in het verzet. Dat koste hem een arrestatie voor het leven in Duitsland. Een bijzonder aandenken aan hem is de straat in Bolsward die zijn naam draagt. Secr. Haitsmalaan.