Broek, Jan van den

Jan Lammert van der Broek, geboren op 26 januari 1905 te Oosterwolde. Zoon van Wolter van der Broek en Klaasje van Veenen. Getrouwd met Aukje Lampe.

Jan Lammert van der Broek

Jan was één van de vier slachtoffers van een schietpartij bij café Gorter op 14 april 1945.

De namen van de slachtoffers luiden: De soldaten Jan L. van den Broek, Aalzen de Jager, C. Tump en een jongen, de zoon van C. Hempenius. De drie soldaten zijn op 18 april 1945 met militaire eer begraven.

Mei 1947

Het oorlogsmonument is opgericht ter nagedachtenis van vier slachtoffers van een schietpartij bij café Gorter op 14 april 1945. De namen van de slachtoffers luiden: soldaten van de Binnenlandse Strijdkrachten Jan L. van den Broek, Aalzen de Jager, C. Tump en een jongen, de zoon van C. Hempenius. De drie soldaten zijn op 18 april 1945 met militaire eer begraven. De herdenkingsboom, een treurbeuk, is geplant op 5 mei 1947. De plaquette is onthuld op 14 april 1995. Het monument is geadopteerd door de drie basisscholen van Ureterp.

De tekst op de plaquette luidt:

1945 14 April 1995

Wie ‘t nedich of wie ‘t in fersin...?
Nimmen dy’t no noch ûtlizze kin
Mar sy dy’t hjir fochten ha dit dien
Foar in bettere takomst foar elkenien

Reactie plaatsen

Reacties

Corry Homma
5 jaar geleden

Jan Lammert van der Broek. Geboren 26-01-1905 te Oosterwolde. Zoon van Wolter van der Broek en Klaasje van Veenen. Getrouwd met Aukje Lampe.

Roelie Spanjaard-Visser
5 jaar geleden

Dank je wel!