Bruin, Dirk de

Dirk Johan De Bruin, geboren op 31 mei 1908 te Zevenhuizen, overleden op 24 april 1978 te Lemmer, zoon van Jan De Bruin en Jacoba Magteltje De Bruin-Van Kralingen.

Hier is Dirk de Bruin (met hoed) te zien met Jaap Numan, in een weiland bij Rotstergaast, waar wapens na een dropping werden verstopt.

1982 - Lemmer.

Wijlen Dirk Johan de Bruin, de vader van de in Lemmer bekende kapper Kees de Bruin, was in de Tweede Wereldoorlog district operatie leider in het Friese verzet. Afgekort werd hij betiteld met D.O.L. Hij verzorgde en plande de gevaarlijke klussen die werden ondernomen tegen de Duitse bezetters. Met een sterk gevoel van vaderlandsliefde plande en organiseerde hij activiteiten voor het verzet in het rayon Heerenveen, Haskerland, Oost- en Weststellingwerf. Peter Tazelaar, eveneens een groot en bekend man uit het verzet in de Tweede Wereldoorlog - hij komt voor in de verfilming 'Soldaat van Oranje' - zei in juni 1945 over Dirk de Bruin: 'De overvallen op Duitse voorraden en transporten voerde hij met vermetelheid uit, zonder onvoorzichtig te zijn. Dit was verbazingwekkend. Ik heb hem 2000 kg vet van de Duitsers zien stelen. Hij deed dit zo handig, dat zij nooit in staat waren om uit te zoeken door wie en hoe het was gedaan. Hij had de leiding van zijn mensen zeer goed in handen, hetgeen heel wat betekent met mensen die veelal ongedisciplineerde ondergrondse strijders waren van de Knokploeggroepen'.

  • Onderscheiding: De heer D. de Bruin, ontving een Engelse oorkonde en een getuigschrift ondertekend door de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten Eisenhouwer en een oorkonde van de president van Amerika, als dank voor de hulp aan de geallieerde soldaten en vliegeniers bij het terugkeren naar hun vaderland. Zijn vrouw, Mevr. P. de Bruin-Klinkspoor, is in het bezit van het verzetskruis. Ook zij deed belangrijk werk in het verzet. Het verzetskruis werd aan D. de Bruin, postuum uitgereikt aan zoon Kees in 1982.

In de Regio Expres, welke verschijnt in de gemeente Weststellingwerf, Vledder en Ooststellingwerf, verscheen in de jaren 1989 tot 1994 - 112 afleveringen (om de 14 dagen één). De heer W.H. de Vries, is ± 20 jaar bezig geweest om al deze gegevens bijeen te brengen. In april 1995 is er een boekwerk verschenen van zijn hand met als titel: De Regio tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgebreid met de gemeenten Diever, Dwingelo, Lemsterland, Kuinre, NOP en Heerenveen. Dit boek is van vele foto's voorzien. Op de pagina's 186 - 189 leest u de belevenissen van D.O.L. - Dirk de Bruin.

Door: Albert Hendriks.

W.H. de Vries.

Reactie plaatsen

Reacties

Jan de Bruin
6 jaar geleden

Ik heb meer van mijn vader Dirk de Bruin foto s getuigschriften misschien is daar nog animo voor het is bijna weer 5 Mei Gr jan