Stoker, Sjoerd

Sjoerd Stoker, geboren op 26 februari 1920 te Wijhe, overleden op 20 november 1944 tussen Leeuwarden en Heerenveen.


Sjoerd Stoker en Renè Bol hadden gehoor gegeven aan de oproep van de Nederlandse regering in ballingschap, om mee te doen aan de spoorwegstaking. Om op die manier het transport van oorlogstuig door de Duitsers via het spoor te bemoeilijken. De beide jongemannen zaten vanaf begin september 1944 ondergedoken bij de familie Reitze Hoekstra in Katlijk. Ze werden echter verraden en door de Duitse bezetter opgepakt.

Toen vervolgens door het verzet het spoor tussen Leeuwarden en Heerenveen werd gesaboteerd, zijn Sjoerd Stoker en Renè Bol in een vergeldingsactie door de Duitsers op 20 november 1944 op de spoorlijn gefusilleerd. Sjoerd Stoker en Renè Bol waren toen respectievelijk 23 en 24 jaar oud. Ook Katlijkers waren actief in het verzet. Jelle Boersma welke had meegewerkt aan de dropping van wapens in het Katlijker Schar. Ook hij werd verraden en in Heerenveen gevangen gezet en tenslotte door de Duitsers in een vergeldingsactie bij St. Nicolaasga gefusilleerd.

www.4en5mei.nl

1950: Fusilleringen in Friesland

De Bijzondere Strafkamer te Leeuwarden, zal de zaak behandelen tegen Erich Kronberger, 39 jaar, voorheen Hauptsturmführer der S. D., commandant van het ZBV-Kommando 14 der Sipo en S.D. te Heerenveen. Hem wordt ten laste gelegd dat hij, in strijd met de wetten en gebruiken van de oorlog en met de menselijkheid terreur heeft uitgeoefend in Overijssel en in het bijzonder in Friesland.

Hij heeft fusilleringen bij wijze van represaille doen uitvoeren, welke niet geschiedden op grond van een daaraan voorafgegane, aan redelijke eisen voldoende procesvoering. Zo werden in de maand Sept. 1944 te Zenderen S. A. Hilbrink en D. de Ruiter gefusilleerd; op 20 Nov. 1944 nabij de spoorlijn tussen Heerenveen en Akkrum, Sjoerd Stoker en René Jacob Bol; op 13 Jan. '45 te Heerenveen Bernardus Johannes Wibiër; op 12 April '45 onder Heerenveen Bouwe van Ens en Sijbren Sytsma. Voorts werkte hij mede aan de fusillering op 17 maart 1945 onder Doniaga, waar Roelof Knol, Wiepke Hof, Ude IJntema, Siebe de Ruite. Dirk de Ruiter, Albert Koopmans, Jan Hoornstra, Hotse Brouwer, Thomas Kuurstra en Jelle Boersma werden vermoord.

Verdachte had deze executie opgedragen aan een hem ondergeschikt lid der Sipo en S. D.. Hubert Schermach, die de zgn. genadeschoten gaf. Ten slotte wordt hem ten laste gelegd het zich schuldig maken aan het bij wijze van „Verscharpte Vernehmung" mishandelen van gevangenen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.