Emmens, Jan

Jan Emmens, (chauffeur in Zuidbroek) geboren op 2 augustus 1916 te Anloo, overleden op 15 april 1945 te Anna Paulowna, zoon van Lukas Emmens en Ida Mulder. Gehuwd met Jantje Braam

Jan Emmens

Fetze Elgersma werd geboren op 22 april 1900 in Wons. Hij was veehouder in Schraard. Toen op 7 april 1945 de overvalwagen van de SD binnenreed, was het de bedoeling om Willem (de zoon van de familie Elgersma) te arresteren. Deze was echter niet thuis, maar na een grondig onderzoek in de boerderij werden wel enkele wapens gevonden. Fetze en zijn twee onderduikers Jan Emmens en Hermanus Falkena werden meegenomen en bij de kazerne gefusilleerd.

  • Yolande Postema-Emmens: Jan Emmens werkte als chauffeur bij Fokker. Toen in de oorlog Fokker in handen kwam van de Duitsers is Jan Emmens naar Friesland gegaan en heeft zich daar bij het verzet aangesloten. Zijn groep hield zich voornamelijk bezig met wapendroppingen uit Engeland en de distributie van de wapens. Fetze Eisinga bood onderdak aan zijn groep. De leden van de groep werkten onder schuilnamen. Hoe ze precies opereerden is de familie van Jan Emmens nooit duidelijk geworden. Tegen het einde van de oorlog werd de groep alsnog verraden. Jan Emmens en zijn groep werden opgepakt en meegenomen naar de kazerne in Sneek. Daar werd de groep mishandeld en gefusilleerd, maar niet Jan Emmens. Hij werd kort gevangen gehouden in de kazerne en toen meegevoerd door de vijand die op de vlucht was geslagen. Hij werd niet direct gefusilleerd omdat de vijand mogelijk meer informatie van hem wilde hebben over de rol van zijn verzetsgroep. Jan Emmens werd door de vluchtenden over de Afsluitdijk meegevoerd naar Noord-Holland. In het plaatsje Anna Paulowna is hij tijdens een pauze alsnog om het leven gebracht door een Nederlandse NSB'er, twee weken voor de bevrijding. In Anna Paulowna is hij door kerkgangers gevonden en daar in eerste instantie als onbekende soldaat begraven. In een politiekrantje stond zijn foto toen hij om het leven gebracht was. Dit krantje kwam bij zijn vrouw onder ogen, die hem zocht en herkende in het krantje. Hij is daarom herbegraven in Zuidbroek. Omdat hij eigenlijk nog te boek stond als dienstplichtig militair en niet als burger, is hij daar met militaire eer begraven. Later is het verzoek gekomen of hij niet alsnog bijgezet kon worden op het toen pas geopende Ereveld Loenen. Dat is door zijn weduwe goed bevonden, en dus is zijn laatste rustplaats nu in Loenen. Zijn makkers zijn allemaal in Makkum begraven. De NSB'er die Jan Emmens heeft doodgeschoten is opgepakt en voor zijn daad/daden berecht. De naam van deze man is bij de familie van Jan Emmens bekend maar zal niet naar buiten worden gebracht. Met de berechting is dat een afgesloten hoofdstuk geworden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.