Dijk, Bote Lieuwe

Bote Lieuwe Dijk, (Adj. commies N.S.) geboren op 6 februari 1899 te Hardergarijp, overleden op 18 november 1944 te Herbaijum, zoon van Alle Sytzes Dijk en Taetske Klazes Wester. Gehuwd met Lucia de Wit

Enkele jaren geleden werd de Johannes de Dooperkerk in Hilaard gerestaureerd. Hierbij vond men de restanten van het “onderduikershol” terug. Daarmee ontstond het idee om de herinnering aan de periode dat de kerk en de Hilaarder dorpsgemeenschap onderdak boden aan een aantal onderduikers, levend te houden.

In totaal zijn 13 personen in wisselende samenstelling in de Johannes de Dooperkerk ondergedoken geweest. Daarnaast hebben ook anderen zich op diverse locaties in Hilaard moeten verbergen. Van de dertien onderduikers heeft één persoon de oorlog niet overleefd. Bote Lieuwe Dijk uit Leeuwarden werd in november 1944 bij Herbaijum door de bezetter gefusilleerd.

Als treindienstleider van het station in Leeuwarden deed hij in september 1944 mee aan de spoorwegstaking. Daartoe was hij opgeroepen door Radio Oranje, om de geallieerden te ondersteunen in hun poging bruggenhoofden te slaan over de grote rivieren in het kader van operatie 'Market Garden' (een grootscheeps bevrijdingsoffensief van 17 tot 26 september 1944 waarmee de geallieerden een doorstoot naar Duitsland wilden forceren).

De bezetter reageerde furieus op de staking en probeerde zo veel mogelijk stakers op te pakken. Bote Lieuwe Dijk dook onder in Hilaard. Hij werd bij toeval ontdekt door leden van een fietspatrouille van de Sicherheitsdienst. Op 9 januari 1945, werden tijdens een razzia alle onderduikers uit de kerk gehaald en gevangen genomen. Enkele van hen zijn later op transport gesteld naar het kamp Wilhelmshafen in Duitsland.

DE OORLOG VAN MIJN VADER.

Loes Dijk vertelt in dit boek het bijzondere verhaal van haar familie. Haar grootvader Bote Lieuwe Dijk, werkzaam bij de spoorwegen in Leeuwarden, werd gefusilleerd door de Duitsers. Zijn beide zoons, Alle en Gerrit, net als hun vader ondergedoken in Hilaard, kwamen begin 1945 in concentratiekamp Schwarzer Weg bij Wilhelmshaven terecht.

Haar vader en oom overleefden de ontberingen in het kamp, maar de gevolgen van de opgedane oorlogstrauma's waren in het gezin waar Loes opgroeide altijd merkbaar.

De schrijfster vertelt wat de oorlog deed met haar familie. Waarom haar vader was zoals zij hem meemaakte. Een vader die zijn kinderen op afstand hield, niet toeliet tot wie hij werkelijk was. Een vader die altijd de regie in handen had en niet duldde dat iemand die van hem overnam.

Maar het is ook het verhaal van ene begripvolle dochter, begrip voor een vader die zo moeilijk zijn liefde kon geven aan hen die hem zo ontzettend lief waren. Liefde die diep verborgen was achter een schild waarmee hij zichzelf afschermde.

Auteur: Loes Dijk
ISBN: 9789033003769

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.