Tjeerdsma, Pieter

Pieter (Piet) Tjeerdsma, geboren op 7 juni 1916 te Garijp, overleden op 13 juli 2010 te Beetsterzwaag, zoon van Tjeerd Tjeerdsma en Minke Jans Zwager. Gehuwd met Tjitske Douma 


Nederlands politicus namens het ARP en later het CDA. Was actief in de illegaliteit. Leidde in Haarlem de verspreiding van het illegale blad "Trouw" en was daarnaast verspreider van "Je Maintendrai" en "Vrij Nederland". En werd onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tevens werd aan hem het verzetskruis uitgereikt.

● Beetsterzwaag – Piet Tjeerdsma, een van de ‘laatsten van Trouw’, is dinsdag op 94-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Beetsterzwaag. Tjeerdsma was in de Tweede Wereldoorlog hoofdverspreider van het illegale Trouw in Haarlem..

Zijn officiële voornaam luidde Pieter, maar als het om de oorlog ging, liet Tjeerdsma zich ‘Piet’ noemen. In het verzet heette hij immers Piet Haarlem. Vanaf begin 1943 was Tjeerdsma, toen gemeenteambtenaar in Haarlem, betrokken bij het drukken en verspreiden van het verzetsblad Trouw. Hij had er meer dan een dagtaak aan om alles te organiseren. Hoewel zeer loyaal, schrok Tjeerdsma er niet voor terug om de Trouw-leiding te trotseren als hij voor een rechtvaardige zaak streed..

Het lukte Tjeerdsma en andere verspreiders echter niet om invloed te krijgen op de inhoud van Trouw. Aan het primaat van de redactie viel wat hoofdredacteur Bruins Slot betreft niet te tornen. „Je moet niet vergeten: wij waren jong en politiek ongeschoold. Dat heeft ons de das om gedaan, daardoor kregen we geen poot aan de grond”, aldus Tjeerdsma in de op 1 mei gepubliceerde bijlage over ‘De laatsten van Trouw’. .

Om dezelfde reden lukte het niet om van Trouw direct na de oorlog een christelijk-nationale krant te maken. Enthousiaste jongeren zoals Piet Tjeerdsma moesten wijken voor de gevestigde orde binnen de Antirevolutionaire Partij..

Tjeerdsma stond bekend als principieel, standvastig en strijdbaar. Ook in zijn latere loopbaan botste hij regelmatig, onder anderen met ARP-voorman Jan Schouten over het standpunt inzake onafhankelijkheid van Indonesië. Tjeerdsma werd daardoor geen lid van de Tweede Kamer, maar zou in 1971 wel lid van de Eerste Kamer worden. Als secretaris van de christelijke vakcentrale CNV (1950-1971) hielp Tjeerdsma een fusie met het algemene NVV en het katholieke NKV te voorkomen. Eenmaal burgemeester van het Friese Wonseradeel (1971-1980) won hij het respect van de bevolking door zich met succes te verzetten tegen een herindeling met andere gemeenten. ‘Geen gemieter / Wonseradeel blijft van Pieter’, stond op een spandoek geschreven..

Bron: www.trouw.nl

September 1980

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.