Loon, Pieter Ane Glastra van

Pieter Ane Glastra van Loon, (schuilnaam "Pedro") onderwijzer aan de Scharnegoutumer school voor Christelijk Volksonderwijs, geboren op 29 januari 1913 te Rinsumageest, overleden op 8 maart 1945 te Dongjum. Woonde in Scharnegoutum, zoon van Hessel Jan Glastra van Loon en Fokeltje Heukels. Gehuwd met Trijntje Hijke Bouma, 8 maanden na het overlijden van Pieter werd zijn zoon Pieter Ane Glastra van Loon, geboren.


De fusillade was een represaillemaatregel voor de aanslag op Grietje Sinnema, de tolk en secretaresse van de staf van de 'Abteilung für Ernährung und Landwirtschaft' te Franeker. Deze 19-jarige boerendochter uit Ried regelde voor deze instantie de paardenvorderingen en hooileveringen ten behoeve van de Duitse Wehrmacht.

Het fanatisme waarmee Sinnema te werk ging, leidde er uiteindelijk toe dat de boeren hun beklag deden bij Folkert de Jong, districtsoperatieleider van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) in Franeker. Door de paardenvorderingen kon het bouwland voor de komende oogst niet bewerkt worden.

Verzetsman De Jong schaduwde Sinnema twee weken lang om er zeker van te zijn dat een eventuele liquidatie verantwoord was. Op 3 maart 1945 werd de aanslag gepleegd door twee leden van de NBS. Grietje Sinnema werd echter niet dodelijk getroffen. Zij werd naar het Duitse lazaret in Leeuwarden gebracht, waar operatief ingegrepen werd. De baas van Sinnema drong aan op vergelding.

Hierop werden vijf mannen uit de gevangenis gehaald en op de plaats van de aanslag doodgeschoten. De ontzielde lichamen moesten 24 uur onder politiebewaking blijven liggen, als afschrikwekkend voorbeeld voor de dorpsbewoners. De volgende dag werden de slachtoffers begraven en na de bevrijding volgde de herbegrafenis in eigen dorp. Grietje Sinnema keerde op 12 april terug in haar dorp, waar ze vijf dagen later werd gearresteerd (Friesland was immers al bevrijd).

Bron en lees verder op: www.4en5mei.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.