Rinkema, Albert Marten

Albert Marten Rinkema, geboren op 31 maart 1885 te Rottum, overleden op 30 juni 1944 te Rottum, zoon van Johannes Rinkema en Antje Groen. Gehuwd met Akke Sipkema.


November 1948: Het drama te Rottum

Dinsdag 23 november zal het Bijz. Gerechtshof te Leeuwarden de zaak behandelen van Dirk Frans Koenraad Bakker, 38 jaar, banketbakker te Franeker; Waffen S.S.-er en later districtscommandant voor Friesland van de landwacht. Blijkens de dagvaarding joeg hij ook op mensen en in de nacht van 29 op 30 juni 1944 werd Albert Marten Rinkema te Rottum het slachtoffer van de bende, waartoe ook verdachte behoorde. Uit een met scherp geladen revolver werd Rinkema op verschillende plaatsen getroffen en wel zodanig, dat hij onmiddellijk of kort daarop, aan de verwondingen overleed. Bovendien is verdachte een der brandstichters, die te Birdaard in het woonhuis en slagerij van F. Leijstra de rode haan lieten kraaien.

ROTTUM, 30 Juni: Hedennacht is alhier plotseling op 69-jarigen leeftijd overleden de heer A. M. Rinkema, een bekend veehouder hier ter plaatse. Albert Marten Rinkema was een veelzijdig man, die steeds zijn gehele persoon in dienst stelde van het algemeen belang. In het maatschappelijk en kerkelijk leven zowel als in de landbouworganisaties trad hij op de voorgrond. Hij was verscheidene jaren administrerend kerkvoogd der Ned. Herv. gemeente van Oudeschoot ca.; oprichter en voorzitter van de vereen. „Grasdrogerij' te Oudeschoot; bestuurslid der Coöp. Zuivelfabriek „Jagtlust" aldaar, lange jaren secretaris-penningmeester der afd. Heerenveen van de Fr. Mij. van Landbouw; lid der Oudercommissie van de o.l. school te Rottum, secretaris-penningmeester der Vereen, voor Landbouwhuishoudonderwijs te Heerenveen; lid der Commissie van Toezicht op de Landbouwschool te Heerenveen; lid der Prov. commissie voor de Veefokkerij: bestuurslid van de C.A.F, te Leeuwarden en van de Friesche Coöp. Exportslachterij te Akkrum; commissielid der Landbouwcrisisorganisatie.

Zie ook: www.joopbouma.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.