Bokma, Jan

Jan Bokma, (boekhouder) geboren op 11 maart 1924 te Grouw, overleden op 12 november 1944 te Husum-Schwesing, Neuengamme.

Hij werd gearresteerd in de trein tussen Meppel en Zwolle, toen hij als boekhouder van een Meppeler bouwonderneming op weg was naar Wezep om de lonen uit te betalen aan de daar werkzame arbeiders. Hoewel hij een persoonsbewijs kon tonen dat in orde was, werd Bokma toch naar kamp Ommen gebracht. Via kamp Amersfoort kwam hij terecht in het concentratiekamp Neuengamme, waar hij ten gevolge van ontberingen op 12 november 1944 is overleden. Bokma werd begraven op Ereveld Loenen.

Gedenkplaats Neuengamme.

Het gedenkteken te Neuengamme kan nu 20.400 mensen met een naam aangeven. Met zekerheid kan worden afgeleid dat 42.900 gevangenen Neuengamme niet overleefden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.